Petycja za refundacją leku Vimpat (Lakozamid)

 

Adresat :

Prezes Rady Ministrów

Warszawa  00-567

 

Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów,

Zwracam się z petycją do Pana w imieniu osób , które apelują o refundację leku VIMPAT (Lakozamid). Jest to innowacyjny lek nowej generacji.Mimo, jego  skuteczności wiele  osób chorych na epilepsję  nie może nim się leczyć ze względów finansowych, gdyż koszty leczenia lekiem zazwyczaj przekraczają dochody u osób niepełnosprawnych (zwykle są to osoby na rencie socjalnej). VIMPAT dla wielu osób niepełnosprawnych, często jest ostatnią szansą, by godnie żyć i funkcjonować w społeczeństwie.


W tej petycji zwracam się z uprzejmą prośbą, aby wpłynął Pan na decyzję Pana Ministra Zdrowia,by podpisał wniosek o wprowadzenie VIMPAT na listę leków refundowanych. Dla wielu  osób niepełnosprawnych  VIMPAT jest jedynym ratunkiem.


Podpisując się pod tą petycją mamy nadzieję, że w niedalekim czasie VIMPAT znajdzie się na liście leków refundowanych. Będzie dostępny dla wszystkich, nie tylko dla "wybranych".

W art.32 pkt 1 i pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest mowa o równości praw obywateli i braku dyskryminacji.  Na podstawie tego artykułu proszę Pana o zadanie  sobie pytania : czy my osoby niepełnosprawne, mające problemy zdrowotne i  finansowe, mamy być "gorsze" od innych, których stać na leczenie lekiem VIMPAT, lub mogą korzystać z innych leków refundowanych przynoszących pozytywne efekty terapii farmakologicznej? Czy to jest równość praw obywateli? Czy to nie jest "finansowa dyskryminacja" osób mniej zamożnych? Myślę, że to wymaga chwili refleksji. Pozostawiam tą sprawę do rozpatrzenia.

Z poważaniem

Magdalena Piasecka

Witam !

Powyżej znajduje się petycja w sprawie refundacji leku Vimpat (Lakozamit). Proszę o podpisy. Z góry dziękuję wszystkim !! Razem możemy więcej !!!

Hi!

This is peticion at refundation medicamente Vimpat (Lakozamit). Please at the signatures. Thank you very much.


Magdalena Piasecka    Skontaktuj się z autorem petycji