O zwiększenie liczby kursów przez przystanki: Karwiny i Stadion w planowanych rozkładzie jazdy dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej

Stowarzyszenie Miasto Wspólne  

 

                                                                    Marszałek Województwa Pomorskiego                                                                           Mieczysław Struk

 

                                                                                  Okopowa 21/2780-810

                                                                                                            Gdańsk

 

PETYCJA

 

Szanowny Panie Marszałku, W związku z publikacją projektu rozkładu jazdy połączeń pasażerskich w roku 2018 organizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) wnosimy o zwiększenie liczby kursów pociągów kursujących w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w relacji Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna (przez Gdańsk Osowę i Gdynię Karwiny). 

 

 

UZASADNIENIEW grudniu 2017 planowane jest oddanie do użytku nowych przystanków PKM Gdynia Karwiny oraz Gdynia Stadion, co znacznie ułatwi poruszanie się koleją w układzie metropolitalnym do punktów docelowych zlokalizowanych w Gdyni. Dogodne położenie przystanku Gdynia Karwiny względem 4 dzielnic: Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack (łącznie około 40 tys. mieszkańców) powoduje, że przystanek ten ma ogromny potencjał obsługi potoków pasażerskich w relacji Gdynia-Gdańsk. Aby go wykorzystać, a tym samym odciążyć drogi Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) niezbędne jest zwiększenie liczby połączeń oraz konstrukcja rozkładu w oparciu o regularne godziny odjazdów pociągów, co z pozwoli na przyzwyczajenie mieszkańców do korzystania z PKM, jak również umożliwi dostosowanie komunikacji miejskiej do godzin odjazdów pociągów. Analiza wytycznych dla rozkładu jazdy zamieszczonej w przetargu pozwala na wniosek, że utrzymana zostanie dotychczasowa – zbyt mała w stosunku do potrzeb – liczba połączeń. Jednocześnie postulujemy wydłużenie godzin kursowania pociągów z Gdyni Głównej – ostatni pociąg wyrusza o godz. 19.14 (w kier. Wrzeszcza) i o godz. 20.08 (w kier. Kościerzyny). Uniemożliwia to wybór pociągu PKM jako środka transportu po wydarzeniach kulturalnych lub przez osoby pracujące na drugą zmianę. Zrozumiałe jest dla nas, że obecna oferta przewozowa pociągów uruchamianych w ramach PKM jest wypadkową możliwości finansowych Samorządu Województwa Pomorskiego oraz zapotrzebowania na przewozy. Szukając oszczędności należy jednak zapytać: czy pociągi z Kościerzyny muszą po zmianie czoła dublować istniejące i częste połączenie SKM? Rozumiemy, że popularność połączenia Kościerzyna – Gdańsk Wrzeszcz przez linię PKM uzasadnia funkcjonowanie takiego pociągu. Postulujemy jednak, by skrócić jego relację do stacji Gdańsk Wrzeszcz, co pozwoli zaoszczędzić środki niezbędne do uruchomienia większej liczby połączeń obsługujących przyst. Karwiny i Stadion. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż jeden z pociągów kursujących w dni powszednie rozpoczyna swoje kursowanie od stacji Gdańsk Osowa (godz. 7.10). Wobec faktu, że baza techniczna pociągów kursujących po linii PKM znajduje się w Gdyni-Cisowej, istnieje techniczna możliwość, by pociąg ten wyruszał z pasażerami z Gdyni Głównej o godz. 6.52 i zapewniał możliwość dojazdu do Gdańska Strzyży i Gdańska Wrzeszcza jeszcze przed godziną 8.00. Wiele osób zaczyna pracę lub naukę właśnie o tej godzinie. Ufamy, że w trosce o zrównoważony rozwój naszego Obszaru Metropolitalnego i racjonalnego wydawania środków na inwestycje infrastrukturalne, pochyli się Pan ponownie nad kwestią środków przeznaczanych na koleje w naszym województwie. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Pana Marszałka na brak skomunikowania połączeń PKM z pociągami EIP oraz IC z Warszawy na stacjach Gdańsk Wrzeszcz i Gdynia Główna oraz z przylotami i odlotami samolotów z lotniska.                                                                                  

Z wyrazami szacunku Z upoważnienia zarządu Stowarzyszenia Miasto Wspólne 

Łukasz Piesiewicz


Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...