Filia Poczty Polskiej w Strzybnicy

W obliczu infomacji o przeniesieniu miejscowej placówki Poczty Polskiej do sąsiedniej dzielnicy wyrażamy niepokój o przyszłość oddziału na Strzybnicy, a co się z tym wiąże, o pozbawienie Mieszkańców pełnego i niczym nieograniczonego dostępu do Placówki Pocztowej. W ponad sześciotysięcznej społeczności funkcjonowanie Urzędu Poczty Polskiej nie może zostać zaburzone.
Z tutejszej placówki korzysta ponad sześć tysięcy mieszkańców, w tym ludzi chorych, samotnych, emerytów i rencistów. Poczta Polska postrzegana jest przez naszych mieszkańców jako okno na świat, punkt poboru opłat, nadawania i odbierania przesyłek czy też odbioru świadczeń pieniężnych. Jest to placówka obsługująca dwie dzielnice, w tym trzecią co do ilości mieszkańców dzielnicę Tarnowskich Gór. Likwidacja Urzędu Pocztowego, funkcjonującego nieprzerwanie od wielu pokoleń, będzie miała niekorzystny wpływ na jakość, dostępność i terminowość usług pocztowych.
Placówka, z której od 20 stycznia br mamy korzystać, jest oddziałem małym, a co się z tym wiąże - istnieje obawa, że nie zagwarantuje prawidłowej obsługi mieszkańcom aż trzech dzielnic (do tej pory obsługiwała ok tysiąc mieszkańców, a od 20 stycznia dojdzie ponad 6 razy więcej). Ponadto wielu mieszkańców, szczególnie osób starszych, stanowiących znaczną część naszej społeczności, przyzwyczajeni są do tradycyjnych form komunikacji.
W związku z powyższym wyrażamy głęboką nadzieję, że ta niekorzystna i jawnie krzywdząca decyzja będzie miała sprzyjające mieszkańcom zakończenie.


Małgorzata Macioła    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Małgorzata Macioła będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...