Planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kruszynie.

My, podpisani w niniejszej petycji, protestujemy przeciwko realizacji inwestycji związanej z powstaniem stacji bazowej telefonii komórkowej z lokalizacją w Kruszynie.                Planowane postawienie 56.metrowego masztu w wyżej wskazanej lokalizacji bardzo negatywnie wpłynie na miejscowość Kruszyn, jej mieszkańców, jak również dzieci uczęszczające do tutejszej szkoły podstawowej, przedszkola i planowanego żłobka.

               Szkoła, przedszkole i żłobek to miejsca, w których większą część dnia spędzają nasze dzieci. Niestety realizacja inwestycji spowoduje, że dzieci z Kruszyna, Zielonczyna, Pawłówka i Dąbrówki będą bezpośrednio narażone na działanie fal promieniowania elektromagnetycznego ze wskazanego nadajnika, na co my jako rodzice nie możemy pozwolić.        

        Konstrukcja owa zaburzy krajobraz przyrodniczy oraz obniży jakość życia mieszkańców.  Jego lokalizacja została przewidziana niemalże w samym centrum miejscowości Kruszyn, gdzie w pobliżu znajduje się duża liczba zabudowań mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – bloków. Niestety pozwolenie na budowę 56.metrowej stalowej wieży spowoduje, że mieszkańcy najbliższych nieruchomości będą skazani na wielką kratową konstrukcję przed oknem.                Ponadto obecność tak wysokiego masztu w odległości zaledwie ok. 300m od obszaru Natura 2000, objętego Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową, stanowi zagrożenie dla chronionych rzadkich gatunków ptaków występujących w Rezerwacie Kruszyn (bezpośrednim skutkiem postawienia masztu będzie utrata orientacji przestrzennej przez ptaki ze względu na ich wrażliwość na pole elektromagnetyczne oraz rozbijanie się ich o wieżę). Promieniowanie elektromagnetyczne z nadajnika może poza tym negatywnie oddziaływać na zdrowie mieszkańców domów położonych w okolicy masztu. I chociaż dokładna wartość promieniowania i pole jego rozchodzenia nie są możliwe do sprecyzowania przed faktycznym uruchomieniem stacji, to już samo Ministerstwo Cyfryzacji zaleca ostrożność w planowaniu i lokalizowaniu masztów telefonii komórkowej, co obrazują następujące słowa: „Nie jest możliwe zdefiniowanie jakieś konkretnej wartości gęstości mocy, czy SAR. które byłyby z całą pewnością bezpieczne, lub szkodliwe. Ze względu na fakt. że mamy tutaj do czynienia ze stosunkowo nowymi zjawiskami i technologiami, najlepszym rozwiązaniem wydaje się zachowanie ostrożności i prewencja.” (źródło: strona Ministerstwa Cyfryzacji).      

          Tym, co decyduje o „potencjalnej” lub „dużej” szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego konkretnej inwestycji, są jedynie normy i przepisy, które ulegają zmianom ze względu na lobbing firm telekomunikacyjnych, kierujących się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym. Decyzje „środowiskowe” w świetle obowiązujących przepisów okazują się zbędne, nawet w przypadku tak rażąco wpływających na otoczenie i środowisko inwestycji jak planowana wieża w Kruszynie. Oczywistym jest, że wysokość masztu (56 metrów) nie wynika z potrzeb mieszkańców Kruszyna i okolic. W Kruszynie nie ma problemu z zasięgiem pracy telefonów. Nasza wieś znajduje się w zasięgu pracy masztów Play postawionych w Bydgoszczy przy ulicach: Ołowiana i Wielorybia, oraz w miejscowościach Sicienko, Lisi Ogon i Łochowo. Wysokość projektowanego masztu wynika niewątpliwie z tego, że na maszcie ma być zainstalowana znaczna liczba anten radioliniowych (służących przede wszystkim do transmisji sygnału pomiędzy stacją bazową a sterownikiem stacji bazowych), niemających bezpośredniego związku z polepszeniem „zasięgu” dla mieszkańców Kruszyna czy Kruszyńca. Umieszczenie ich w Kruszynie wynika zatem zwłaszcza z potrzeb ulepszania infrastruktury sieciowej inwestora. Przy ponownym składaniu wniosku o pozwolenie operator zmniejszył liczbę anten zamontowanych na maszcie w odniesieniu do pierwotnej koncepcji. Nie gwarantuje to, że w przyszłości ich liczba nie zostanie zwiększona.        

        Naszym zdaniem interes inwestora (wysoki maszt stanowiący ulepszenie jego infrastruktury dzięki instalacji anten radioliniowych) nie może być stawiany ponad interes lokalnej społeczności, czyli zdrowie mieszkańców, przede wszystkim dzieci, ład przestrzenny, estetykę, szacunek dla obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym żądamy wstrzymania decyzji o ustalenie warunków budowy masztu sieci Play jak i przyszłych inwestorów z lokalizacją w Kruszynie do czasu, gdy badania wykażą ponad wszelką wątpliwość całkowite bezpieczeństwo tej technologii, a także prosimy Gminę o wskazanie operatorom innej lokalizacji ewentualnej inwestycji, która będzie znajdowała się na działce poza terenami mieszkalnymi.


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook