Pomoc dla pani Lidii ze Starego Czarnowa

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie                                                            25,04,2018r
ul.Grunwaldzka 2
74-100 Gryfino


PETYCJA


Na podstawie Art. 2 pkt 1 oraz pkt 2 podpunkt 3) Ustawy o Petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 1195 ) żądamy:
Zwrotu zwierząt zabranych z posesji z gospodarstwa pani doktor Lidii Pięty zamieszkałej przy ul. Szczecińska 29 74-106 Stare Czarnowo w dniach 29.03.18- 31.03.18
Wycofanie zakazu posiadania przez panią Lidię Pięta posiadania zwierząt, jako przedwczesną. Pani Lidia Pięta od wielu lat opiekuje się, karmi i leczy różne zwierzęta. Przez wszystkie te lata sumiennie wykonywała obowiązki, jakie na siebie dobrowolnie nałożyła i z pełnym zaangażowaniem. Spod jej opieki do adopcji wychodziły zdrowe i zadbane zwierzęta. Chore były leczone i pod stałą opieką weterynarza. Ewentualne drobne uchybienia były likwidowane zaraz po zwróceniu uwagi. Zwierzęta znajdujące się na jej posesji były przekazywane przez poprzednich właścicieli chcących z różnych powodów pozbyć się zwierząt w sposób humanitarny, czyli np. nie pozostawiając ich bez opieki daleko od domu, a przekazując pod opiekę innej osobie, co według naszej wiedzy nie jest czynem zabronionym prawnie.
Nie zgadzamy się z opinią przedstawicieli organizacji Pogotowie dla Zwierzat, iż zwierzęta będące pod opieką pani Lidii Pięta były głodzone i zjadały się zawzajem. Świadczą o tym zrzuty ekranowe zdjęć tych zwierząt zrobione na stronach organizacji zamieszczone w dniach tuż po przeprowadzonej interwencji. Dodatkowo, p. doktor jest w posiadaniu faktur na zakup karmy dla zwierząt. Dodatkowo, część zwierząt była chora i leczona. Osoby przeprowadzające interwencje nie były zainteresowane żadnymi informacjami na temat leczenia zwierząt ani zabraniem leków w celu dalszego leczenia, co miało istotny wpływ na stan pogorszenia się ich stanu zdrowia. Ich leczenie zostało przerwane.
Nie wyrażamy zgody na to, aby pani doktor ponosiła jakąkolwiek odpowiedzialność karną za stan swojej posesji. Bałagan, który był istotnie na posesji, nie był wynikiem skrajnego niechlujstwa właścicielki posesji, a warunków pogodowo-glebowych. Dni, w których miała miejsce interwencja na posesji pani Lidii Pięta, były dniami szcególnie ulewnymi. Na każdej nieutwardzonej posesji w Starym Czarnowie było podobne, grząskie błoto. W takich momentach niemożliwe jest przeprowadzanie jakichkolwiek prac porządkowych, choćby dlatego, iż nie jest technicznie wykonalny wjazd jakiegokolwiek pojazdu. Ponadto nawet pojazd stojący na posesji właścicielki, u której była przeprowadzona interwencja, był w tym czasie unieruchomiony do czasu, aż błoto wyschło. Teren miejscowości jest usytuowany na podłożu torfowo- gliniastym. Jest to gleba trudna w momentach roztopów i późniejszych opadów lub w momentach większych deszczy. Wtedy właśnie występuje trudne do poruszania się błoto. W obliczu wydarzeń czujemy się zagrożeni, iż podobne procedury prawne zostaną wprowadzone wobec każdego z mieszkańców Starego Czarnowa, posiadającego jeszcze nie utwardzoną posesję. Czy w Polsce ludzie powinni odpowiadać karnie za warunki pogodowo-glebowe? Jeszcze w dniu dzisiejszym, mimo że od dłuższego czasu nie pada, nie jest możliwy wjazd np. na pola, a podwórka też jeszcze nie do końca wyschły. W celu potwierdzenia naszych informacji wnosimy o zlecenie badań geologicznych gleby, aby właściwy organ potwierdził nasze słowa, tj. rodzaj gleby oraz jak się ona zachowuje w momentach opadów. Są one podyktowane wieloletnim naszym doświadczeniem, powstałym w wyniku mieszkania w miejscowości Stare Czarnowo.

Czy w Polsce ludzie powinni odpowiadać karnie za warunki pogodowo-glebowe? Jeżeli pani Lidia Pięta będzie odpowiadać za taki stan rzeczy, stworzy się niebezpieczny proceder, gdzie każdy mieszkaniec Polski będzie narażony na dochodzenie karne za warunki pogodowo-glebowe.

Z wyżej wymienionych powodów i obowiązku ochrony godności przez organy władzy publicznej, której nienaruszalność jest gwarantowana art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o szybkie i rzetelne rozstrzygnięcie naszej petycji.


Do niniejszej petycji dołączamy załączniki:
Zgoda Lidii Pięta na złożenie petycji w imienu L.P.
zrzuty ekranu zdjęć zwierząt tuż po interwencji, które wskazują na brak zagłodzenia zwierząt-.... szt..
Lista podpisy                                                                                                                                 LLink do filmu jak wyprowadzają psa

hhttps://www.facebook.com/MyDumni44/videos/345706005922028/?t=2

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maria Bereda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook