Zakaz Kolców

zakaz-kolcow2.jpg

Petycja w sprawie zakazania stosowania modułów z kolcami jako metody odstraszania ptaków

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. z 2018r., poz. 870 ze zm.), działając jako osoba fizyczna wnoszę o wprowadzenie zmiany przepisów prawa służących precyzyjnemu określeniu dopuszczalnych i zakazanych form odstraszania ptaków polegających na wprowadzeniu zakazu stosowania modułów z kolcami jako metody odstraszania ptaków. W związku z tym, w interesie publicznym składam petycję dotyczącą podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.) poprzez dodanie do tego aktu prawnego - w art. 6 ust. 2 pkt 20 o treści: ,,stosowania modułów z kolcami w celu odstraszania ptaków”. Jednocześnie wnoszę, aby w okresie dwóch lat od wejścia w życie proponowanego rozwiązania podmioty, które dotychczas stosowały moduły z kolcami miały obowiązek je zdemontować, ewentualnie zastąpić innymi, bezpiecznymi dla ptaków formami ich odstraszania.

Uzasadnienie

Stosowanie jako formy odstraszania ptaków modułów z kolcami jest dla nich niebezpieczne, ponieważ kolce często nie są widoczne dla ptaków z dalekiej odległości. Ponadto, mogą być instalowane w miejscach, które utrudniają ptakom dostęp do stanowisk lub siedlisk (np. poprzez zasłonięcie częściowe lub całkowite otworów, czy już zajmowanych gniazd). Używanie tej metody odstraszania ptaków może powodować cierpienie, a nawet śmierć ptaków w męczarniach, a więc celowym jest jej zakazanie ze względów humanitarnych. Szczególnie, że są inne, bezpieczne formy odstraszania ptaków, które nie będą narażały je na okaleczenie, czy uśmiercenie.  Należą do nich np. spirale, ozdoby hologramowe, atrapy zwierząt czy ptaków, siatki. W przeciwieństwie do kolców, te formy odstraszania ptaków są dla nich bezpieczne. Można zatem wybrać metodę odstraszania, która będzie dostosowana do danego miejsca, tj. wyraźnie wyodrębnionych elementów budynków (gzymsy, balkony, parapety okienne), czy też innych form architektonicznych (np. rzeźby, tablice reklamowe itp.).

Opinia prawna

opinia_zakaz_kolców-1.png

opinia_zakaz_kolców-2.pngopinia_zakaz_kolców-3.pngopinia_zakaz_kolców-4.pngopinia_zakaz_kolców-5.pngopinia_zakaz_kolców-6.png

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zakaz Kolców do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...