Tak dla zerwania współpracy partnerskiej Łodzi z Tel Awiwem!

Łódź, dn. 20.05.2024r.


Sz. P Bartosz Domaszewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

 

Petycja


Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, my niżej podpisani, działając w interesie publicznym, zwracamy się z petycją do Rady Miejskiej w Łodzi o niezwłoczne zawieszenie współpracy partnerskiej miasta Łodzi z miastem Tel Awiw-Jaffa.

Uzasadnienie:

Jako mieszkanki i mieszkańcy Łodzi jesteśmy zaniepokojeni rażącą obojętnością Rady Miejskiej w Łodzi na toczące się od kilku miesięcy działania wojenne na terenie tzw. Strefy Gazy. Na jej terenie izraelska armia od kilku miesięcy dokonuje ludobójstwa oraz czystek etnicznych wymierzonych w lokalną ludność cywilną. Działania te dokonywane są pod pretekstem walki z terroryzmem w związku z atakami dokonanymi 7 października 2023 roku. Od dłuższego czasu jednak przebieg działań podejmowanych przez izraelską armię stanowi przede wszystkim przejaw popełniania zbrodni przeciwko ludzkości na masową skalę.

Zgodnie z danymi Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej do dzisiaj (tzn. 21.05) w działaniach ofensywnych zginęło ponad 35 tysięcy osób, a kolejne dziesiątki tysięcy zostały ranne. Ofiary to w większości cywile, w tym dzieci. Do tego ponad milion osób ma w znacznym stopniu ograniczony dostęp do żywności a blisko dwa miliony osób zostały pozbawione dachu nad głową. Z dnia na dzień w Strefie Gazy pogarsza się sytuacja humanitarna - większość miast nie ma dostępu do energii elektrycznej, ograniczony jest dostęp do wody pitnej, zniszczeniu uległa znaczna część placówek medycznych. Zniszczone zostały dziesiątki szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej. Już i tak trudne życie w Strefie Gazy, przez lata blokowanej przez Izrael, aktualnie stało się piekłem.

Wszystko to jest wynikiem zaplanowanych działań przeprowadzanych przez izraelską armię. Mimo licznych wezwań społeczności międzynarodowej izraelskie elity polityczne dalej stoją na stanowisku popierającym dalsze działania w strefie Gazy i umniejszające skali zbrodni czy też całkowicie negujące ich istnienie.

Nie możemy milczeć w momencie gdy na naszych oczach ma miejsce ludobójstwo. Uważamy, że należy wykorzystać wszystkie formy nacisku na izraelskie władze, tak aby zaprzestały działań wymierzonych w palestyńską ludność cywilną, respektowały prawa człowieka i przede wszystkim zakończyły działania wojenne. Jedną z wielu takich form działania może być zerwanie współpracy partnerskiej z izraelskimi miastami.

Dodatkowo uważamy, że w momencie odpowiedzialności Izraela za zbrodnie na ludności cywilnej nieodpowiednim jest utrzymywanie formalnych więzi z izraelskimi podmiotami. Słusznym krokiem w tej sytuacji byłoby zerwanie współpracy, tak jak w 2022 zerwana została współpraca z miastami z Rosji i Białorusi. W związku z tym, My niżej podpisani pod tą petycją zwracamy się do Rady Miejskiej w Łodzi o podjęcie działań mających na celu zerwanie współpracy z miastem Tel Awiw-Jaffa.


Łódź dla Palestyny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Łódź dla Palestyny będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...