Pomóżcie uratować klasy sportowe na Ursynowie

W Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków na warszawskim Ursynowie likwidowane są właśnie dwie klasy sportowe: 4c i 5e.

Rodzice zostali o tym poinformowani mejlem i postawieni przed faktem dokonanym. Nikt nie pytał ich o zdanie. Nie odbyły się żadne konsultacje. Dzieci, żeby dostać się do tych klas, musiały zdawać egzaminy. Teraz, w pół drogi informuje się je, że celu nie osiągną. To dla młodych sportowców bardo demoralizujące i demotywujące. W dodatku muszą wybierać, których kolegów bardziej lubią, a których mniej.

Likwidacja klas następuje, mimo iż Statut Szkoły przewiduje, że najmniejsza liczba uczniów w klasach sportowych wynosi 10 (obecnie w jednej kalsie jest 15 dzieci, a drugiej - 17, z czego jedno dziecko złożyło wniosek o przeniesienie).

Likwidacja oznacza także, że w dobie pandemii dzieci będą się uczyć w bardziej licznych klasach. Decyzji tej brakuje logiki, bo jeszcze długo, ze względu na koronawirusa, będą nas obowiązywać  zasady dystansu społecznego. Zachodnie państwa, które już przywróciły naukę do szkół właśnie ograniczyły liczebność klas ze względów epidemiologicznych.

Zlikwidowanie klas sportowych jest również niekorzystne dla uczniów klas, do których dzieci trafią. Większa liczba dzieci oznacza większe trudności w przyswajaniu materiału. 

Warto też podkreślić, że sport i zdrowy tryb życia to wartości, które także są zapisane w Statucie Szkoły i to najzwyczajniej wstyd, że Szkoła im. Polskich Olimpijczyków pozbywa się ostatnich klas sportowych. 

Apelujemy do Was! Do społeczności szkolnej i nie tylko! W imię solidarności społecznej, podpiszcie się pod petycją w obronie tych klas sportowych. Jeśli Wasze dzieci chodzą do tej Szkoły, to i Was może kiedyś spotkać taki los. Wesprzyjcie dzieci i rodziców.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magda Wittels do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook