Poparcie dla Dyrektora Zespołu Szkół don Bosco we Wrocławiu, Księdza Jerzego Babiaka.

      Ks. Bartłomiej Polański

      Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jan Bosko

 

             My rodzice Szkół Salezjańskich we Wrocławiu, a także uczniowie oraz sympatycy szkoły, tworzący zaangażowaną społeczność, w trosce o dobro naszych dzieci, z jednoczesnym szacunkiem do reguł panujących w Towarzystwie, zgłaszamy zdecydowane poparcie dla Dyrektora Ks. Jerzego Babiaka z prośbą o zachowanie Księdza na obecnym stanowisku w szkole na  kilka lat celem dokończenia rozpoczętych projektów. 

             Ksiądz Jerzy Babiak jest wybitną postacią, która z ogromną pasją, poświęceniem i konsekwencją rozwija szkołę czyniąc ją jednym z najciekawszych miejsc na mapie miasta. Poniższe przykłady wskazują na niestandardowe i ponadprzeciętne podejście Dyrektora do rozwoju szkoły i jej uczniów:

- szkoła jest unikatowa na skalę ogólnopolską, stawiając na talenty każdego dziecka, a nie na konkurs na najwyższą średnią i docenianie tylko talentów ścisłych, co jest zbieżne z praktykami najbardziej nowoczesnych Szkół w Europie i z wartościami Salezjańskiej Rodziny 

- szkoła jest w trakcie początkowej fazy realizacji wielu innowacyjnych projektów, których sukces zależy od kontynuacji przez jej inicjatora

- szkoła jest bliska dzieciom, daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, jej lider zna prawie każde dziecko z imienia, nie siedzi za drzwiami swojego gabinetu tylko krąży na przerwach po korytarzach, co jest rzadkie i niespotykane nawet w biznesie, nauczyciele są pełni empatii i nastawieni na dialog

- szkoła jest bliska rodzicom, regularny dialog z rodzicami, zbieranie informacji zwrotnej na temat podejmowanych inicjatyw

- szkoła ma silną znaną markę na rynku wrocławskim, jako reformatorska szkoła inna niż wszystkie, szkoła, która nadaje ton w skostniałym polskim systemie edukacji

- szkoła dynamicznie się rozwija i wręcz wyprzedza niewyartykułowane potrzeby rodziców, szkoła idąca z duchem czasów, czerpiąca z najlepszych praktyk europejskich

- szkoła, z którą rodzice się identyfikują, do której świadomie posyłają swoje dzieci i z dumą krzewią jej wartości w swoim otoczeniu

- szkoła, która dzięki świetnym relacjom z otoczeniem władz miasta „rośnie w oczach”

- szkoła, która ma fantastyczną infrastrukturę, zaplecze sportowe, zaplecze do mnóstwa zajęć dodatkowych i przyjazne otoczenie w każdym detalu, włączając dzwonki w postaci muzyki

- szkoła, która ma dalsze znane rodzicom intensywne plany rozwoju, zwiększające szansę na zwiększenie Salezjańskiej społeczności   

Z szacunkiem

Rodzice Zespołu Szkół Don Bosco

Uczniowie Zespołu Szkół Don Bosco

Sympatycy Sespołu Szkół Don Bosco

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Aneta Borycka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...