Porody rodzinne we Wrocławiu!

Wzywamy poniższe szpitale do wznowienia porodów rodzinnych: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H.M. Kamieńskiego 73a;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;

Rzecznik Praw Pacjenta nie ma wątpliwości, pozbawienie rodzących możliwości korzystania ze wsparcia bliskiej osoby narusza prawa pacjentek. Jak informuje Fundacja Rodzić po Ludzku, odmówienie możliwości towarzyszenia bliskiej osoby w czasie udzielania świadczenia medycznego łamie prawa pacjenta.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce z dnia 15 lipca 2020 r. opracowanym wraz z Konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii, konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii oraz konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakażnych nie ma przeciwwskazań, aby placówki szpitalne we Wrocławiu nie dostosowały się do tych zaleceń.

Sytuacja epidemiologiczna we Wrocławiu jest bardzo dobra. W całym województwie jest to tylko kilka zarażeń tygodniowo. Odmrażamy gospodarkę i życie społeczne. Większość obywateli jest zaszczepionych jak i również personel szpitalny.
My, Wrocławianki wierzymy w Państwa i liczymy na przywrócenie porodów rodzinnych z dniem 1.07.2021.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marianna Lipska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...