Powrót poprzedniej list kanałów w dawnej n i Cyfrze+

"Prosimy o przywrócenie poprzedniej listy kanałów dla osób które nie przemigrowały do nc+"

My niżej podpisani zwracamy się w imieniu swoim, oraz osób którym przeszkadza nowa lista kanałów, i prosimy o przywrócenie poprzedniej listy dla osób  które nie przemigrowały do nc+.