Pozostawienie spółki Petrolinvest na GPW

Pan

Marek Chrzanowski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

 

Dotyczy: Decyzji KNF z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie bezterminowego wykluczenia akcji Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym GPW

 

Szanowny Panie Przewodniczący

w związku z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 800 tys. złotych i postanowieniem o wykluczeniu akcji Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym GPW decyzją KNF z dnia 26 maja 2017 r. oraz nieprawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. dotyczącym oddalenia skargi Petrolinvest SA na decyzję KNF, my, niżej podpisani akcjonariusze spółki Petrolinvest SA, nie zgadzamy się, a wręcz sprzeciwiamy się wykluczeniu Spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

My, akcjonariusze Spółki, ośmielamy się zwrócić uwagę Komisji Nadzoru Finansowego (organowi, który podjął powyższą, niezwykle krzywdzącą dla nas mniejszościowych akcjonariuszy decyzję), iż nałożona kara dotycząca wykluczenia Spółki z obrotu na GPW, jest skierowana pod złym adresem a mianowicie, do nas akcjonariuszy Spółki. Panie Przewodniczący, jeśli KNF stwierdziła nieprawidłowości w raportach publikowanych przez Spółkę, winna nałożyć karę pieniężną na osoby odpowiedzialne za sporządzanie przedmiotowych raportów, co nie jest trudne do ustalenia, bo pod każdym z nich widnieją podpisy osób reprezentujących Spółkę. Natomiast jeśli KNF uznała, że te nieprawidłowości są daleko idące powinna poinformować o tym fakcie odpowiednie organy, w tym np. Prokuraturę, a nie usuwać Spółkę z GPW. Skutki usunięcia Spółki z GPW będą krzywdzące dla akcjonariuszy, a włodarzom firmy pozwolą dalej, bez nadzoru zarówno Państwa jak i akcjonariuszy, manipulować majątkiem Spółki, według własnego uznania i kierując się własnym interesem.

W związku z powyższym uważamy, że Komisji Nadzoru Finansowego powinna uchylić decyzję z dnia 26 maja 2017 r. Brak reakcji na naszą argumentację skłoni nas do założenia stowarzyszenia inwestorów i wspólnego działania, które przyczyni się do prawidłowego i obiektywnego nadzoru ze strony instytucji nadzorującej.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Małecki

akcjonariusz

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Ryszard Małecki. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook