Pozwolenie na budowę chodnika w Kleczy Górnej

STAROSTA BIELSKI

43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
województwo śląskie

 

 

Szanowny Panie Starosto.

Mając na względzie bezpieczeństwo swoje i naszych najblizszych niniejszym zwracamy się do Pana z prośbą o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1731K relacji Klecza-Stryszów, objętej pismem, które najpewniej po 11 września b.r. wpłynie do Pana Starosty z Powiatu Wadowickiego. 

 

Uzasadnienie

Na drodze powiatowej 1731K na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 52 w kierunku Łękawicy / Stryszowa, do granicy z Barwałdem nieustannie dochodzi do wypadków, w których poszkodowanymi są piesi i inni uczestnicy ruchu oraz mieszkańcy sąsiadujących z drogą posesji. 

Nadmierna eksploatacja tej drogi przez pojazdy cieżarowe oraz szybko poruszające się samochody w terenie zabudowanym stwarzają realne zagrożenie dla pieszych/ dzieci poruszających się do szkoły, na zakupy itp. Zupełny brak poboczy, zaniedbane odwodnienie, fatalny stan nawierzchni, czasami kamienie wypadające z przeładowanych ciężarówek z przyczepami to śmiertelne zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie05531.jpg

Na przestrzeni lat społeczność Kleczy wielokrotnie zwracała się do organów samorządowych z wnioskami o podjęcie zdecydowanych działań. Problematyka bezpieczeństwa była także przedmiotem wniosków mieszkańców skłądanych w czasie zebrań wiejskich (ostatnio 19.02.2017 r.) oraz przez miejscowych radnych.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach w dniu dzisiejszym tj. 16.08.2017 poinformowało, iż do dnia 11.09.2017 zakończy kompletować dokumenty dotyczące operatu wodnoprawnego stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego na realizację przedmiotowego zadania i prześle je na ręce Pana Starosty w celu uzyskania tegoż pozwolenia. 

Mając na uwadze ważność i pilność sprawy, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców naszej wsi, wyrażamy nadzieję, że decyzja Pana Starosty dotycżąca pozwolenia na budowę przedmiotowego chodnika będzie pozytywna.

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o wydaniu tejże decyzji.

Z poważaniem.

Niżej podpisani mieszkańcy wsi Klecza Górna i inni użytkownicy drogi.

 

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook