Projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze

zwracamy się z prośbą o poparcie złożonego w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten oparty jest na szerokich konsultacjach z obywatelami, gwarantuje prawa kierowców, a jednocześnie uwalnia Policję od niepotrzebnej biurokracji. Apelujemy o udostępnianie!

Główne założenia projektu (treść na stronie www.obywatelnadrodze.pl):

Prewencja zamiast represji
Policjanci powinni być premiowani nie za liczbę nałożonych kar, ale za to, że na terenie ich pracy nie ma wypadków i innych zdarzeń, czyli za prewencję.

Obowiązkowe kamery personalne dla policjantów
Interwencje policjantów powinny być rejestrowane kamerą, aby ograniczyć możliwość nadużywania uprawnień.

Ograniczenie niepotrzebnej biurokracji
Należy uprościć procedury sądowe i przyspieszyć tok postępowań. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla gromadzenia przez funkcjonariuszy Policji danych o majątku, stanie zdrowia, zdrowiu psychicznym, miejscu pracy obwinionego i jego małżonka.

Precyzyjne podstawy kontroli
Ponadto wprowadza prawne podstawy kontroli ruchu drogowego – kończymy ze stwierdzeniem „rutynowa kontrola”, które jest pozostałością po komunie.

Punkty bonusowe za bezpieczną jazdę
Kierowcy, którzy w danym roku kalendarzowym nie otrzymają żadnych punktów karnych uzyskają 5 punktów bonifikaty na rok następny.

Brak mandatu za nieokazanie prawa jazdy
Stwierdzenie faktu posiadania uprawnień do kierowania nie musi odbywać się w formie okazania dokumentu.

Prawo do czasowego wyrejestrowania pojazdów
Projekt zrównuje wszystkich właścicieli w prawie do czasowego wycofania zarejestrowanego pojazdu z ruchu. Obecnie nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

Wszyscy kierowcy liczą na Państwa poparcie.

Z wyrazami szacunku.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Szramka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...