Projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze

zwracamy się z prośbą o poparcie złożonego w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten oparty jest na szerokich konsultacjach z obywatelami, gwarantuje prawa kierowców, a jednocześnie uwalnia Policję od niepotrzebnej biurokracji. Apelujemy o udostępnianie!

Główne założenia projektu (treść na stronie www.obywatelnadrodze.pl):

Prewencja zamiast represji
Policjanci powinni być premiowani nie za liczbę nałożonych kar, ale za to, że na terenie ich pracy nie ma wypadków i innych zdarzeń, czyli za prewencję.

Obowiązkowe kamery personalne dla policjantów
Interwencje policjantów powinny być rejestrowane kamerą, aby ograniczyć możliwość nadużywania uprawnień.

Ograniczenie niepotrzebnej biurokracji
Należy uprościć procedury sądowe i przyspieszyć tok postępowań. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla gromadzenia przez funkcjonariuszy Policji danych o majątku, stanie zdrowia, zdrowiu psychicznym, miejscu pracy obwinionego i jego małżonka.

Precyzyjne podstawy kontroli
Ponadto wprowadza prawne podstawy kontroli ruchu drogowego – kończymy ze stwierdzeniem „rutynowa kontrola”, które jest pozostałością po komunie.

Punkty bonusowe za bezpieczną jazdę
Kierowcy, którzy w danym roku kalendarzowym nie otrzymają żadnych punktów karnych uzyskają 5 punktów bonifikaty na rok następny.

Brak mandatu za nieokazanie prawa jazdy
Stwierdzenie faktu posiadania uprawnień do kierowania nie musi odbywać się w formie okazania dokumentu.

Prawo do czasowego wyrejestrowania pojazdów
Projekt zrównuje wszystkich właścicieli w prawie do czasowego wycofania zarejestrowanego pojazdu z ruchu. Obecnie nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

Wszyscy kierowcy liczą na Państwa poparcie.

Z wyrazami szacunku.