Premia dla pracowników Orange na świecie

Szanowny Panie Prezesie,

odstąpienie od ustalonego trzy lata temu planu przyznania darmowych akcji pracownikom (133 darmowe akcje) z powodu nieosiągnięcia celów finansowych obarcza pracowników odpowiedzialnością za spadek obrotów. Tymczasem spadek obrotów podyktowany jest wyborem ultraliberalnej polityki, w tym doprowadzenia do zaostrzonej konkurencji między firmami telekomunikacyjnymi.

Rezygnacja z darmowych akcji i ich zamiana na ofertę zakupu zastrzeżoną dla pracowników po raz kolejny uderzy w najgorzej zarabiających i doprowadzi do powstania niesprawiedliwej sytuacji, w wyniku której pracownicy Orange z niektórych krajów zostaną wykluczeni.

Przedstawiciele pracowników w ramach Światowego Komitetu Grupy, którzy zgromadzili się 2 kwietnia 2014 r. w Paryżu, domagają się przyznania jednakowej premii w wysokości 1000 euro każdemu pracownikowi etatowemu grupy Orange na świecie. Premia ta powinna być sfinansowana przez grupę, a nie budżety w poszczególnych krajach . Wynosi ona 160 milionów euro i jest bardziej uzasadniona niż 10 miliardów euro wypłacone akcjonariuszom w formie dywidend w ostatnich trzech latach.

My, pracownice i pracownicy grupy Orange, domagamy się, aby podjął Pan konieczne kroki w celu przyznania wszystkim pracownikom premii w wysokości 1000 euro postulowanej przez przedstawicieli Światowego Komitetu Grupy.