Premia dla pracowników Orange na świecie

Szanowny Panie Prezesie,

odstąpienie od ustalonego trzy lata temu planu przyznania darmowych akcji pracownikom (133 darmowe akcje) z powodu nieosiągnięcia celów finansowych obarcza pracowników odpowiedzialnością za spadek obrotów. Tymczasem spadek obrotów podyktowany jest wyborem ultraliberalnej polityki, w tym doprowadzenia do zaostrzonej konkurencji między firmami telekomunikacyjnymi.

Rezygnacja z darmowych akcji i ich zamiana na ofertę zakupu zastrzeżoną dla pracowników po raz kolejny uderzy w najgorzej zarabiających i doprowadzi do powstania niesprawiedliwej sytuacji, w wyniku której pracownicy Orange z niektórych krajów zostaną wykluczeni.

Przedstawiciele pracowników w ramach Światowego Komitetu Grupy, którzy zgromadzili się 2 kwietnia 2014 r. w Paryżu, domagają się przyznania jednakowej premii w wysokości 1000 euro każdemu pracownikowi etatowemu grupy Orange na świecie. Premia ta powinna być sfinansowana przez grupę, a nie budżety w poszczególnych krajach . Wynosi ona 160 milionów euro i jest bardziej uzasadniona niż 10 miliardów euro wypłacone akcjonariuszom w formie dywidend w ostatnich trzech latach.

My, pracownice i pracownicy grupy Orange, domagamy się, aby podjął Pan konieczne kroki w celu przyznania wszystkim pracownikom premii w wysokości 1000 euro postulowanej przez przedstawicieli Światowego Komitetu Grupy.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam - do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook