List otwarty do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie