PETYCJA PRZECIWKO WYCINCE PARKU PRZY SŁOWIANCE W GORZOWIE WLKP.