PROGRAM „DLA ZDROWIA TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI”

Petycja do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, o wdrożenie programu „Dla zdrowia teraz i w przyszłości”

Skupiając się na walce z jedną chorobą nie możemy zapominać o innych i warto promować te metody profilaktyki, które wpłyną ogólnie korzystnie na nasze zdrowie. Kluczowe jest przede wszystkim czyste powietrze, by zmniejszyć ryzyko infekcji układu oddechowego i niewydolności oddechowej, zaś zdrowy tryb życia i ochrona przyrody pozwolą wzmocnić naszą odporność i zmniejszyć ryzyko także wielu innych poważnych schorzeń, w tym nowotworów, udarów, zawałów i depresji. Potrzebne jest wdrożenie wszechstronnego programu „Dla zdrowia teraz i w przyszłości”, zgodnego z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

ZARYS PROGRAMU:

 1. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków i pojazdów, np. poprzez zalecenie regularnego wietrzenia pomieszczeń i korytarzy w budynkach oraz pojazdów wieloosobowych.
 2. Zniesienie obowiązku zasłaniania twarzy maską podczas ruchu na świeżym powietrzu przy zachowaniu odległości 1 metra (zgodnie z zaleceniami WHO), by ułatwić oddychanie i zapobiegać infekcjom spowodowanym przez używanie maski.
 3. Zachęcanie wszystkich nie do pozostawania w domu, lecz do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu (gdy nie ma smogu), by zmniejszyć ryzyko nowotworów, udarów, depresji itd. To ważne także dla osób zdrowych na kwarantannie, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się od chorych domowników.
 4. Propagowanie zdrowego odżywiania i amatorskiego ogrodnictwa poprzez tworzenie np. ogródków warzywnych i ziołowych przy szkołach, przedszkolach i blokach mieszkalnych (bez torfu, by chronić torfowiska).
 5. Wprowadzenie w szkołach podstawowych przynajmniej jednego dnia w tygodniu zajęć na świeżym powietrzu: WF, terenowe lekcje biologii, fizyki, historii, akcje społeczne w ramach lekcji wychowawczych ("sprzątanie świata" itp.)
 6. Wprowadzenie zakazu reklam środków spożywczych szkodliwych dla zdrowia. ·     
 7. Wprowadzenie podatku za zanieczyszczenie środowiska dla producentów wyrobów tytoniowych i alkoholu (butelki i puszki z resztkami alkoholu, dym papierosowy oraz pety są poważnym zagrożeniem).
 8. Kampania edukacyjna na temat wielostronnych korzyści zdrowotnych wdychania przez nos, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz szkodliwości przedwczesnego hamowania gorączki i innych mechanizmów obronnych naszego organizmu (kaszlu, biegunki itp.).
 9. Kampania edukacyjna na temat kluczowego znaczenia terenów zielonych, a także roślinności wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, dla zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, zapobiegania powodziom i suszom oraz zwiększenia bioróżnorodności.
 10. Skuteczniejsza ochrona roślinności na terenach zabudowanych (drzewiastej, zielnej, mchów itd.), by zapewnić odpowiedni poziom natlenienia powietrza, zacienienia, osłony przed wiatrem, a także ze względów estetycznych.
 11. Większe wsparcie dla inicjatyw ekologicznych, mających na celu ograniczenie ilości spalin, ścieków, chemikaliów, śmieci itp., takich jak „sprzątanie świata”, recykling, punkty naprawy i wymiany itp., cotygodniowy „Kwadrans dla Środowiska”.
 12. Uproszczenie biurokratycznych procedur obciążających służby medyczne, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych i naukowców.

GŁÓWNI SYGNATARIUSZE PETYCJI:

 • Agnieszka Antonowicz, Koalicja ZaZieleń Poznań
 • Andrzej Cwynar, Fundacja dla Rodziny
 • Sylwia Ufnalska, Honorowy Członek Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych

PÓŹNIEJSZE POPARCIE:

 • Jakub Kotnarowski, Centrum Promocji Ekorozwoju
 • Wiesław Rygielski, Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog

PRZYKŁADOWE HASŁA EDUKACYJNE:

Czyste powietrze:

 • Regularnie wietrzmy pomieszczenia i pojazdy świeżym powietrzem lub stosujmy oczyszczacze powietrza, często zmieniając filtr.
 • Podczas ruchu na świeżym powietrzu nie zasłaniajmy nosa (zachowując odległość przynajmniej 1 metra według WHO).
 • Wdychajmy przez nos, to kluczowe dla naszego zdrowia.

Zdrowy tryb życia:

 • Ruch to zdrowie, szczególnie na terenach zielonych: propagujmy spacery, pracę w ogrodzie, jazdę na rowerze, sport, taniec, wycieczki przyrodnicze itp.
 • Regularna aktywność fizyczna (także seniorów) jest ważna nie tylko jako relaks, ale również wzmacnia odporność, pomaga walczyć z nałogami, bezsennością oraz zapobiegać otyłości, wadom postawy, nowotworom, udarom mózgu, zawałom serca, depresji i wielu innym poważnym chorobom.
 • Aktywny relaks usprawnia funkcjonowanie całego organizmu i pomaga zmniejszyć poziom stresu, zaś stres może być główną przyczyną większości chorób.
 • Własne warzywa i zioła dla zdrowia: promujmy hodowlę warzyw i ziół na balkonie i przy domu (także na osiedlach mieszkaniowych).
 • Nałogi zaburzają pracę mózgu i zwiększają ryzyko wielu chorób i śmierci.
 • Zamiast spotykać się z przyjaciółmi przed telewizorem, pójdźmy na spacer lub zróbmy razem coś dobrego na świeżym powietrzu.
 • Leki przeciwgorączkowe stosujmy wg zaleceń lekarzy, zwykle od 39˚C, dbając o odpowiednie nawodnienie organizmu.
 • Stan zapalny to reakcja odpornościowa. Leki przeciwzapalne hamują odporność.

Ochrona przyrody:

 • Ograniczmy zanieczyszczenie: ilość spalin, ścieków, chemikaliów, śmieci itp.
 • Wykorzystujmy odpady np. do budowy dróg i wytwarzania energii, tak jak Szwedzi.
 • Pety papierosów i opakowania po alkoholu są zagrożeniem dla środowiska, wyrzucajmy je do odpowiednich pojemników.
 • Poświęć choć kwadrans w tygodniu dla ochrony środowiska: posadź drzewo, pozbieraj śmieci, zamontuj zbiornik na deszczówkę itp.
 • Podziwiaj, nie zrywaj! (akcja #podziwiamniezrywam)
 • Chrońmy drzewa przed wycinką (nie dotyczy upraw leśnych). Pozytywne skutki: lepsze natlenienie powietrza, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, obniżenie temperatury i zacienienie latem, a osłonięcie przed wiatrem w zimie (czyli niższy koszt ogrzewania), miejsce gniazdowania i pożywienie dla wielu ssaków, ptaków, owadów itd., źródło naturalnego nawozu (opadłe liście).
 • Liście drzew to cenny naturalny nawóz, więc gromadźmy je i wykorzystujmy zamiast sztucznych nawozów.
 • Rzadziej kośmy trawniki, by zmniejszyć hałas i zanieczyszczenie (więcej tlenu, mniej CO2 itd.), zapewnić pożywienie pszczołom i wspierać bioróżnorodność.
 • Leśna edukacja i szacunek dla przyrody, byśmy my sami, a także nasze dzieci i wnuki mogli się nią cieszyć.
 • Nie niszczmy roślinności wodnej, nadwodnej i torfowiskowej, która razem z zasiedlającymi ją zwierzętami pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie wód oraz zapobiegać powodziom i suszom.  

PRZYKŁADOWA PIOSENKA PROMOCYJNA:

PRZYKŁADOWE PLAKATY:

PRZYKŁADOWY KONSPEKT (tworzenie ogródka ziołowego)Ogrodoterapia_1r.jpg

 Więcej informacji (przykłady):

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Sylwia Ufnalska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...