Projekt Skatepark dla Kętrzyna

Do:

Urząd Miasta Kętrzyn

Burmistrz Miasta Kętrzyn – Krzysztof Hećman

ul. Wojska Polskiego 11

11-400 Kętrzyn

tel. 089 752-05-20


W ostatnich latach w Kętrzynie obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach. Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawiania swojego ulubionego sportu.

 

W związku z brakiem/niedostateczną ilością/złym stanem istniejących obiektów jako osoby uprawiające w/w. sporty zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie skateparku w naszym mieście . Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku uprawiając swój sport w miejscach do tego nie przeznaczonych narażają zarówno siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w pobliżu ulic, ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Skatepark byłby idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom.


Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką Kętrzyna. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie mają szanse na rozwój, na odniesienie sukcesów w przyszłości. Na terenie skateparku można by organizować zawody, w których braliby udział znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy, a także nasi młodzi sportowcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając kibiców i zawodników, sponsorów. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia, kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i prezentowane są produkcje filmowe; miejscem dla youth art. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

 

Przestronny skatepark w naszym mieście to szansa na promocję dla miasta.  Miejsca tego typu w Polsce już gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwykłych obywateli. Czas aby Kętrzyn, również posiadał własny skatepark. W naszym mieście jest sporo miejsca, które można przeznaczyć pod skatepark.

 

Jesteśmy głęboko przekonani iż Urząd Miasta Kętrzyna oraz Burmistrz Miasta przychylą się do naszej inicjatywy. Liczymy na to, że nasza petycja oraz akcje podejmowane na rzecz rozwoju infrastruktury skateparkowej w Kętrzynie zostanie zauważona przez Państwa i potraktowana z należytą uwagą. Mamy nadzieję, że dostrzeżecie Państwo szanse dla naszego miasta, jakie wiążą się z wybudowaniem skateparku.

 

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy skateparku.

 

Niżej podpisani sygnatariusze petycji.

www.facebook.com/ProjektSkateparkDlaKetrzynaProjekt Skatepark    Skontaktuj się z autorem petycji