Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów .

Szanowna Pani Poseł,

Jako obecni studenci psychologii jesteśmy zaniepokojeni informacjami jakie można przeczytać w nowym „projekcie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów". W rozdziale III mówiącym o prawie do wykonywania zawodu psychologa „Art13. wynika ,że na regionalną listę psychologów może być wpisana osoba, która:

1) uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej dyplom magistra na kierunku psychologia lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) odbyła staż zawodowy.”

W podpunkcie trzecim mowa jest o odbyciu przez absolwenta rocznego stażu. Wyrażamy obawę, iż napisana i nie do końca sprecyzowana ustawa może utrudnić lub uniemożliwić nam wejście w rolę psychologa. Biorąc pod uwagę ogromne koszty związane z dalszą ścieżką kariery (zdecydowana większość magistrów psychologii kształci się dalej, tj. zapisuje specjalizacje, staże, szkoły psychoterapii etc). Uważamy, że obowiązkowy staż po studiach wydłuża i tak długą drogę kariery. W projekcie ustawy nie ma mowy o wynagrodzeniu przysługującemu studentowi. Większość z nas nie ma możliwości, aby pozwolić sobie na staż bez wynagrodzenia lub z niewielkim wynagrodzeniem. Uważamy, że aspekt wynagrodzenia jest kluczowy w całym projekcie ustawy, a nie ma w nim sprecyzowanej konkretnej kwoty. Warto tutaj również wspomnieć o olbrzymich kosztach dalszego kształcenia, ponieważ sam tytuł magistra praktycznie do niczego nas nie upoważnia. Sądzimy, że ustawa ta jest wielce krzywdząca dla wszystkich obecnych studentów psychologii i mamy wielką nadzieję na to, iż nie wejdzie ona w życie.

Kolejnym niepokojącym dla nas aspektem jest kwestia opiekuna stażu. W projekcie ustawy nie została zawarta informacja jak wielu opiekunów powinno znajdować się w danej miejscowości. Niepokoi nas fakt, iż niewystarczająca liczba opiekunów stażu może skutkować tym, że droga do ukończenia stażu i bycia wpisanym na listę psychologów niepotrzebnie się wydłuży.

W związku z powyższymi argumentami jako przyszli absolwenci psychologii uważamy, że projekt ustawy powinien zostać rozpatrzony ponownie. Apelujemy o sprecyzowanie kwestii związanych z wynagrodzeniem i opiekunami stażu. Prosimy także o doprecyzowanie o to jakich ścieżek dotyczyć miałaby ustawa. Czy wyłącznie tutaj mowa jest o psychologach wybierających ścieżkę kliniczną? Zwracamy uwagę także o rozważenie prowadzenia możliwości wykonywania stażu w pięcioletnim toku studiów. Zgadzamy się z faktem, iż liczba godzin przeznaczonych na praktyki jest zbyt niska. Zależy nam na zdobyciu jak największego doświadczenia, jednak nie kosztem straconego roku podczas stażu, na którym i tak niewiele będziemy mogli robić (po samej psychologii nie jest się upoważnionym, np. do diagnozowania czy prowadzenia psychoterapii).

Jeśli projekt ustawy ma zostać wprowadzony w życie, prosimy, aby nie uwzględniał on studentów, którzy aktualnie studiują, tylko roczniki, które dopiero rozpoczną swoją przygodę z psychologią.

Z wyrazami szacunku,

Obecni Studenci Psychologii 


Marlena Smolińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marlena Smolińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )