PROTEST PRZECIW BUDOWIE DROGI S7 MYŚLENICE-KRAKÓW KORYTARZEM 3 ORAZ 4

Wieliczka, 11.02.2022

PETYCJA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw dla budowy drogi ekspresowej S7 przy wykorzystaniu korytarza  3 (różowy) oraz 4 (pomarańczowy) i domagamy się odstąpienia od realizacji budowy drogi szybkiego ruchu, która miałaby przebiegać przez nasze  miejscowości.                   

Mieszkamy na tych terenach świadomie wybierając miejsca spokojne, o wiejskim charakterze,  w którym nie planowano inwestycji w drogi szybkiego ruchu w takim wymiarze. 

Od lat zarówno Gmina jak i mieszkańcy poczynili wiele starań  aby poprawić stan czystości powietrza. Zainwestowano w panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, sukcesywnie następuje wymiana pieców. Budowa drogi przez obszary rolne, wiejskie bezpowrotnie zniweczy ten wysiłek, drastycznie wzrośnie zanieczyszczenie powietrza. Tysiące samochodów będą truć nas, nasze dzieci  i wnuki. Nie chcemy umierać na choroby dróg oddechowych, choroby cywilizacyjne, które powoduje zanieczyszczenie powietrza przez spaliny.                                                                                             

Część planowanej  inwestycji przebiegać ma przez piękne tereny przyrodnicze, lasy, pola, łąki. To tu znajduje się użytek ekologiczny koryta Wilgi. Na terenach tych występuje wiele unikatowych gatunków roślin i zwierząt, które mają tu swoje ostoje i trasy wędrówek. Droga szybkiego ruchy zdewastuje i tak już zagrożone środowisko.                           

W naszych miejscowościach występuje gęsta zabudowa, wiele z naszych domów zostałoby zburzonych, a ludzie straciliby dorobek życia. Dodatkowo tereny te to w większości osuwiska, których naruszenie spowoduje zagrożenie dla jeszcze większych obszarów.  

Stanowczo się na to nie zgadzamy!    

Wobec powyższego wnosimy o zaniechanie budowy drogi S7                        korytarzem 3 i korytarzem 4.

Mieszkańcy oraz wszyscy, którzy nie chcą  drogi S7 korytarzem 3 i 4. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...