PROTEST PRZECIW ZAMKNIĘCIU GROBLI SOBIESZEWSKIEJ

 GROBLA JEST ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ!

 My, mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej, Gdańska oraz terenów przyległych zgłaszamy protest przeciwko zamknięciu ruchu pieszego po koronie grobli oddzielającej Śmiałą Wisłę od jeziora Ptasi Raj. Po grobli spacerowano od momentu jej wybudowania, czyli ponad 120 lat.
Półtorakilometrowa grobla od lat stanowi atrakcję dla turystów z całej Polski, a także coraz liczniejszej grupy gości przyjeżdżających z zagranicy. 
Korona grobli leży poza granicami rezerwatu w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbywał się po niej ruch pieszy.
Rezerwat przyrody, z którym przedmiotowa grobla graniczy, ustanowiono w 1959 r., jednak i wtedy nikt jej nie zamknął, dzięki czemu spełniała unikatową role dydaktyczną.
Przebudowa grobli spowodowana jest wyłącznie udostępnieniem Śmiałej Wisły dla dużych statków wożących materiały ropopochodne czyli tankowców. Jednocześnie ten akwen służy do uprawiania wszelkich sportów motorowodnych. Nie widzimy przeszkód aby pogodzić wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy przekonani, że zależy to tylko od dobrej woli urzędników.

 

 


Koło Emerytów nr 6 w Gd.-Sobieszewie    Skontaktuj się z autorem petycji