Protest przeciwko koncertowi zespołu Haydamaky w Tomaszowie Lub.

My niżej podpisani, w odniesieniu do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art.5, art.6 ust.2, art.12, art.13, art.14, art.19)* wyrażamy głęboki sprzeciw wobec organizacji koncertu zespołu "Haydamaky", który zaplanowany jest na 25 maja 2016 roku w lokalu "Republika" w Tomaszowie Lubelskim.

Dlaczego?

Chodzi o piosenkę Гайдамаки - Сумний святий вечір (https://www.youtube.com/watch?v=7ke1zupfd24), w której to znajdują się słowa o tęsknocie ojca za synem służącym u Bandery (a więc w ramach organizacji OUN-UPA).

Mając na uwadze pamięć o ofiarach ludobójstwa (150 tys. Polaków) bestialsko zamordowanych na wschodnich Kresach RP, którego apogeum nastąpiło 11 lipca 1943 roku oraz troskę o budowanie wspólnych, polsko-ukraińskich relacji na prawdzie i wzajemnemu wybaczeniu win, apelujemy o nie uczestniczenie w tym wydarzeniu (https://www.facebook.com/events/1677192779210658/). Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie jest to inicjatywa skierowana przeciwko narodowi ukraińskiemu (nie ma żadnych konotacji ksenofobicznych lub szowinistycznych) a jedynie jest wspólną troską o naszą tożsamość narodową.

Równocześnie zachęcamy do wsparcia zbiórki funduszy na film Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń" (http://filmwolyn.org), który stanowi ważny element w budowaniu elementarnej wiedzy polskiego społeczeństwa nt. dramatycznych wydarzeń na Kresach.

Niżej zebrane podpisy wraz z treścią petycji przekażemy drogą tradycyjną bądź mailową do "Republiki".

 

 

*Art.5 - Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

*Art.6 ust.2 - Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

Art.12 - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Art.13 - Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art.14 - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art.19 - Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.