Protest przeciwko koncertowi zespołu Haydamaky w Tomaszowie Lub.

My niżej podpisani, w odniesieniu do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art.5, art.6 ust.2, art.12, art.13, art.14, art.19)* wyrażamy głęboki sprzeciw wobec organizacji koncertu zespołu "Haydamaky", który zaplanowany jest na 25 maja 2016 roku w lokalu "Republika" w Tomaszowie Lubelskim.

Dlaczego?

Chodzi o piosenkę Гайдамаки - Сумний святий вечір (https://www.youtube.com/watch?v=7ke1zupfd24), w której to znajdują się słowa o tęsknocie ojca za synem służącym u Bandery (a więc w ramach organizacji OUN-UPA).

Mając na uwadze pamięć o ofiarach ludobójstwa (150 tys. Polaków) bestialsko zamordowanych na wschodnich Kresach RP, którego apogeum nastąpiło 11 lipca 1943 roku oraz troskę o budowanie wspólnych, polsko-ukraińskich relacji na prawdzie i wzajemnemu wybaczeniu win, apelujemy o nie uczestniczenie w tym wydarzeniu (https://www.facebook.com/events/1677192779210658/). Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie jest to inicjatywa skierowana przeciwko narodowi ukraińskiemu (nie ma żadnych konotacji ksenofobicznych lub szowinistycznych) a jedynie jest wspólną troską o naszą tożsamość narodową.

Równocześnie zachęcamy do wsparcia zbiórki funduszy na film Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń" (http://filmwolyn.org), który stanowi ważny element w budowaniu elementarnej wiedzy polskiego społeczeństwa nt. dramatycznych wydarzeń na Kresach.

Niżej zebrane podpisy wraz z treścią petycji przekażemy drogą tradycyjną bądź mailową do "Republiki".

 

 

*Art.5 - Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

*Art.6 ust.2 - Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

Art.12 - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Art.13 - Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art.14 - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art.19 - Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maciej Bartoszyk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...