Protest p-ko reprezentowaniu Polaków przez Krystynę Pawłowicz

 

Deputy Head of Cabinet Clara Martinez Alberola

European Commision

 Rue de la Loi/ Wetstraat 200

1049 Brussels

  for

 President of The European Commission

 Jean-Claude Juncker

 

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Ul.Wiejska 4/6/8 

 00-902 Warszawa

 

     Szanowni Państwo

     Protestujemy przeciwko reprezentowaniu Polaków przez Posłankę Krystynę Pawłowicz w Sejmie RP oraz na forum międzynarodowym w Unii Europejskiej.

Zwracamy się z prośbą o ukaranie Posłanki Pawłowicz karą przewidzianą dla osób wykorzystujących swoje stanowisko do własnych, osobistych celów. 

  Żądamy reakcji władz na czynienie z Polek i Polaków pośmiewiska na arenie mędzynarodowej, spowodowane zachowaniami odbiegającymi od normy Posłanki, które trudno ukryć.

Bo czymże jest opluwanie flagi UE i nazywanie jej "szmatą", a następnie troska o jakość wykonywanego mandatu przez osoby piastujące najwyższe stanowiska unijne?

Jak tolerować mowę nienawiści i knajacki język Pani Posłanki w stosunku do opozycji i wszystkich, którzy nie podzielają poglądów Pani Poseł?

   Rodzi to ogromne zagrożenia w postaci złej opinii rozlanej na wszystkie Polki i Polaków rzekomo reprezentowanych przez Panią Poseł, do czego nie wolno nam dopuścić. 

  Zaakceptowaliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale nie pozwolimy sobie wmówić, że wynikający z naszej ordynacji wyborczej sukces tej partii, którą reprezentuje Posłanka Pawłowicz daje jej mandat do zachowań urągających wszelkim normom współżycia społecznego, do pomawiania, oszczerstw oraz pisania w imieniu całego narodu paszkwili na osoby piastujące wysokie stanowiska w UE.

Protestujemy przeciwko utożsamianiu nas z Panią Pawłowicz, oraz prosimy o ignorowanie jej głosu, bo nie jest to głos narodu. 

 Jest to szczególnie ważne w kontekście kontestowania przez Prawo i Sprawiedliwość przynależności Polski do UE.

Z poważaniem :

Naród Polski