Protest przeciwko wycince drzew na osiedlu Krakowska-Południe

Szanowny Pan, dr h.c. Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa,  

Rada Miasta Rzeszowa,  

Rada Osiedla Krakowska-Południe

 

  My, niżej podpisani mieszkańcy Rzeszowa, nie zgadzamy się na wycinkę 25 drzew i około 15 krzewów pomiędzy ulicami Zbyszewskiego i Lewakowskiego, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 28.

Zwracamy się z prośbą o niewyrażanie zgody na usunięcie drzew. Protestujemy przeciwko wycince drzew pod planowaną budowę ścieżki rowerowej. Nie jesteśmy przeciwni samej inwestycji, uważamy jednak, że powinna ona być zrealizowana przy maksymalnym zachowaniu drzewostanu na Osiedlu Krakowska-Południe. Nie zgadzamy się na wycinkę pięknych i zdrowych drzew, a przez to na zamianę osiedla w granitowo-betonowy teren, którego my, mieszkańcy, nie chcemy. Popieramy zmiany na osiedlu Krakowska-Południe, ale uważamy za bezcelowe i szkodliwe dla osiedla, miasta oraz mieszkańców wycinanie zieleni miejskiej. Drzewa są naszym bogactwem, którego nie można niczym zastąpić, oczyszczają powietrze z toksycznych substancji a latem dają zbawienny cień, pełniąc funkcję naturalnych bio filtrów. Drzewa są źródłem życiodajnego tlenu, dają schronienie ptakom, pszczołom i zwierzętom, spełniając ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. Drzewa utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i łagodzą nagłe zmiany temperatury co jest ważne dla wszystkich  którzy są świadomi skutków gwałtownych zmian klimatycznych. W świetle rekordowych w ostatnich latach alarmów smogowych dla miasta Rzeszowa, na chwilę obecną, drzewa są jedynym skutecznym elementem krajobrazu podnoszącym, jakość powietrza oraz chroniącym zdrowie ludzi i krajobraz miasta. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera przedwcześnie 47 tys. osób. Pozostawienie drzew w tego typu miejscach staje się stanem wyższej konieczności dla zdrowia i życia ludzkiego oraz komfortu codziennego funkcjonowania mieszkańców a zwłaszcza dzieci uczeszczających do pobliskiej szkoły oraz seniorów zamieszkujących licznie osiedle Krakowska-Południe.drzewa1.jpg(Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta)

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Patrycja Paw-Kam do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...