Protest przeciwko zmianie dzierżawcy Prochownia Żoliborz oraz warunków dzierżawy

Do: 

Marek Piwowarski

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a 
00-528 Warszawa

 

Justyna Glusman

Dyrektor-Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni M.St Warszawy

 

Maria Popielawska

Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz M.St. Warszawy

 

PETYCJA

 

My niżej podpisani zwracamy się z żądaniem przedłużenia bez konkursu umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Prochowni Żoliborz, znajdującej w Parku Żeromskiego na zasadach nie zmienionych.

Jednocześnie protestujemy przeciwko zmianie warunków dzierżawy oraz korzystania z parku, które uniemożliwiają dzierżawcy należyte wykonywanie swoich obowiązków związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz stoją w sprzeczności z wolą i interesem mieszkańców dzielnicy, a w szczególności:

- zamykanie parku w godzinach nocnych (22 -6 w okresie jesienno-zimowym i od 24-6 w okresie letnim)

- zakaz organizowania kina letniego oraz imprez tanecznych

- ograniczenie powierzchni dzierżawionej przestrzeni zielonej z 700m do 170m, co uniemożliwi funkcjonowanie ogródka oraz organizację zajęć takich jak np. joga na trawie, teatr letni i wielu innych

 

Żądamy również przedstawienia rzetelnych informacji oraz wyjaśnień i dokumentacji z przebiegu dotychczasowych rozmów z obecnym dzierżawcą, oraz wyjaśnienia przyczyn nieprzedłużenia z nim umowy, pomimo złożenia przez dzierżawcę odpowiedniego wniosku.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy Żoliborza oraz sympatycy Prochownia Żoliborz i Parku Żeromskiego

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Nowak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook