Protest w sprawie traktowania bezdomnych psów przez urzędników

Protestujemy przeciwko bezkarności urzędników gminnych w traktowaniu bezdomnych psów. 

Protestujemy przeciwko opłacalności czy też oszczędności, która jest jedynym kryterium wyboru

miejsca, do którego wędruje bezdomny pies odłowiony przez gminę. Protestujemy przeciwko 

warunkom, jakie panują w gminnych punktach przetrzymań w Polsce. Punkty te, umiejscowione 

zazwyczaj na terenie wysypiska śmieci – są zamknięte dla wolontariatu, nie udzielają informacji o 

psach, co uniemożliwia znalezienie psa jego właścicielom, jeśli takowych miał.  Psy czekają na wywóz 

do schroniska pozbawione opieki lekarskiej, nawet, jeśli są ofiarami wypadków. Niezależnie od ilości 

czasu jaki tam spędzają – nie są wyprowadzane poza kojec. Często pozostają bez żadnego dozoru w 

godzinach zamknięcia wysypiska. Często nie mają wody, wyściółki, a nawet budy. Są traktowane jak 

odpad komunalny. Wybór schroniska, z jakim gmina podpisuje umowę  zależy wyłącznie od 

wysokości dziennej stawki za jednego psa, co od razu sugeruje najgorsze schronisko. Los psów w 

schroniskach nie jest gminie znany, poza informacją, że płatność została zakończona. Program 

zwalczania bezdomności, jaki każda gmina ma obowiązek stworzyć polega głównie na zwalczaniu 

obrońców zwierząt. Traktuje ich jak wrogów publicznych, lekceważąco odnosi się do wszelkich starań 

o poprawienie losu psów, a jeśli już oddaje psy fundacjom czy stowarzyszeniom – zwrot kosztów 

opieki lekarskiej czy sterylizacji i szczepień – jest rzadkością. Urzędnicy gminni są opłacani z podatków 

obywateli, a władze gminne wybierane w demokratycznych wyborach . Stosunek do zwierząt jest

ważnym elementem oceny społeczeństwa. Naświetlenie tego rodzaju praktyk w postępowaniu z 

psami i ujawnienie powszechnie panującej pogardy oraz braku empatii przyczyni się do zrewidowania 

poglądów społeczeństwa na temat człowieka ubiegającego się o konkretne stanowisko. Nasze 

państwo nie jest przyjazne zwierzętom, w szczególności psom.  Jestem obywatelem tego państwa i 

chcę to zmienić.


Agnieszka Kowalska    Skontaktuj się z autorem petycji