PROTEST wobec planów budowy kopalni cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim

W związku z planami wydobycia rud cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim, jako mieszkańcy, turyści, a przede wszystkim w obliczu przyspieszających zmian klimatycznych składamy protest przeciwko tej inwestycji. Jej realizacja na powierzchni 250 ha spowoduje dewastację ogromnych terenów w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, która jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce. Rocznie odwiedza ten rejon około 500 tysięcy osób.  

Wydobycie jakiejkolwiek kopaliny w jakimkolwiek rejonie Polski, Europy czy świata zawsze powoduje obniżenie się poziomu wód, która jest wypompowywana, w celu odsłonięcia podziemnych złóż. W tym rejonie wody mogą opaść nad złożem do 260 m, nad lejem drepresji do 25-30 metrów, co spowoduje utrudnienia lub uniemożliwi działalność wielu firmom korzystającym z wody: browary, rozlewnie wód i inne. 

Jeszcze gorszym efektem obniżenia poziomu wód jest to, że pod wpływem tlenu w miejscach, w których odprowadzane będą wody podziemne, nierozpuszczalne siarczki zawarte w rudach cynku i ołowiu utleniają się do rozpuszczalnych siarczanów. W ten sposób do wody, gleby i powietrza trafią trujące pierwiastki, jak arsen, kadm czy tal.   

W obliczu zmian klimatycznych i zjawiska suszy, która coraz bardziej jest dotkliwa w naszym kraju, budowa kopalni, która rocznie chce wypompować 60 mln metrów sześciennych wody jest niedopuszczalna. To wielkość Jeziora Goczałkowickiego. 4 pobliskie gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Poręba i Zawiercie wykorzystują rocznie 16 razy mniej wody.

W tym rejonie pod ziemią znajduje się wielki zbiornik wody, z której korzysta obecnie około 100 tysięcy mieszkańców i jest on wodną rezerwą nawet dla Zagłębia i Śląska. Nie możemy dopuścić, żeby jedna inwestycja spowodowała, że dostęp do tej wody jest niemożliwy lub utrudniony. Tym bardziej, że zyski z tego przedsięwzięcia trafią do inwestora z Kanady, a my, mieszkańcy tego regionu poniesiemy tylko negatywne konsekwencje.

Oczekujemy rezygnacji z tego przedsięwzięcia. Zwracamy się też do władz samorządowych Łaz, Ogrodzieńca, Poręby i Zawiercia, żeby nie dopuściły do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią budowę kopalni.

Władze centralne namawiamy do dokonania rzetelnego bilansu zysków i strat. Wzięcia pod uwagę, że zysk zostanie wywieziony przez inwestora za granicę. Natomiast szkody do poziomu akceptowalnego (bo do pierwotnego nie będzie  już możliwe)  na zdrowiu, w środowisku, powierzchni gruntu, gałęziach gospodarki zależnych od wysokiej jakości wody -  będą usuwały kolejne pokolenia, ponosząc koszty rzędu setek milionów złotych.


Stowarzyszenie "Nie dla kopalni cynku i ołowiu"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie "Nie dla kopalni cynku i ołowiu" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...