NIE dla WOW przechodzącej przez środek wsi Wysoka

W związku z planami budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia stanowczo protestujemy przeciwko jej przebiegowi przez ŚRODEK OSIEDLI WE WSI Wysoka (gmina Kobierzyce). Sprawa budowy obwodnicy w powyższym wariancie dotyczy nie tylko mieszkańców najbliżej położonych bloków, ale również pozostałych mieszkańców Wysokiej. Wybudowanie obwodnicy w tym miejscu przyczyni się do znacznego natężenia ruchu, hałasu (który będzie doskonale słyszalny również na odleglejszych osiedlach), nasilenia emisji spalin, spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa w szczególności dla rozpoczętej w bardzo bliskim sąsiedztwie obwodnicy budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego, a także podzieli wieś na pół i spowoduje utrudnienia w komunikacji zarówno pieszych, jak i samochodów. Spowoduje obniżenie wartości naszych mieszkań, również tych położonych w dalszej odległości od obwodnicy, a drgania przyczynią się do niszczenia budynków. Ułatwieniem komunikacji byłaby jedynie dwupasmowa lokalna droga łącząca ulicę Radosną z ulicą Grota-Roweckiego, z zakazem ruchu dla tirów, przewidująca włączenia do osiedli. Takie rozwiązanie byłoby odciążeniem ulicy Zwycięskiej i stanowiłoby alternatywę wyjazdu z Wysokiej do Wrocławia. W przypadku obwodnicy, na skrzyżowaniu z ulicą Radosną będą potrzebne światła, przejścia dla pieszych i z pewnością ograniczenie ruchu, gdyż będzie ona przebiegać przez teren zabudowany, co przy planowanym natężeniu ruchu spowoduje dodatkowe korki, utrudnienia i zanieczyszczenia spalinami. Dodatkowo jedno z osiedli straci jedyną drogę przeciwpożarową, gdyż planowana budowa obwodnicy nie przewiduje zjazdów na osiedla. Plany budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia zmieniały się tak często, że nawet jej pomysłodawcy gubili się w zeznaniach; jej projekt był czysto wirtualny, ogólnie dostępne informacje były sprzeczne i chaotyczne. Nawet w chwili obecnej DSDiK nie jest w stanie przedstawić konkretnych rozwiązań komunikacyjnych tej drogi.

Należy podkreślić, że wójt gminy Kobierzyce nie brał w ogóle pod uwagę planów budowy obwodnicy w tym miejscu pozwalając na tak dużą rozbudowę osiedli w tak bliskim sąsiedztwie przyszłej drogi!! Mieszkańcy kupujący mieszkania w Wysokiej otrzymywali w Urzędzie Gminy informacje, że droga ujęta w MPZP będzie miała charakter lokalny. Z planów tych właśnie to wynikało, gdyż uwzględnione były włączenia dróg osiedlowych. Zatem wbrew krzywdzącym zarzutom stawianym mieszkańcom, w momencie zakupu naszych mieszkań niemożliwym było powzięcie informacji o planowanej w tym miejscu budowie obwodnicy.

Jako mieszkańcy płacący podatki zdecydowanie mamy prawo dbać o nasze mienie, otoczenie, środowisko i poczucie bezpieczeństwa! Z całą stanowczością sprzeciwiamy się kolejnym kłamstwom, którymi próbują karmić nas urzędnicy DSDiK oraz wójt Gminy Kobierzyce i sprzyjający mu radni! Wnosimy o realizację budowy odcinka obwodnicy w jednym z alternatywnych wariantów przechodzących przez tereny niezabudowane. Warianty te są korzystniejsze ze względu ekonomicznego (koszty uwzględniające wykupy terenów są porównywalne we wszystkich wariantach), społecznego (omijają skupisko zabudowy mieszkalnej, w tym bliskie sąsiedztwo kompleksu szkolno-przedszkolnego i przechodzą przez tereny niezabudowane), komunikacyjnego (możliwość wytyczenia szerszego korytarza drogowego i wybudowania szerszej drogi, która przejmie większy ruch i umożliwi włączenie tranzytu), a także środowiskowego (mniejsza emisja spalin). Takie rozwiązanie będzie służyć nie tylko mieszkańcom Wysokiej, ale również mieszkańcom Wrocławia i innych pobliskich miejscowości.


Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka    Skontaktuj się z autorem petycji