NIE dla WOW przechodzącej przez środek wsi Wysoka

W związku z planami budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia stanowczo protestujemy przeciwko jej przebiegowi przez ŚRODEK OSIEDLI WE WSI Wysoka (gmina Kobierzyce). Sprawa budowy obwodnicy w powyższym wariancie dotyczy nie tylko mieszkańców najbliżej położonych bloków, ale również pozostałych mieszkańców Wysokiej. Wybudowanie obwodnicy w tym miejscu przyczyni się do znacznego natężenia ruchu, hałasu (który będzie doskonale słyszalny również na odleglejszych osiedlach), nasilenia emisji spalin, spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa w szczególności dla rozpoczętej w bardzo bliskim sąsiedztwie obwodnicy budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego, a także podzieli wieś na pół i spowoduje utrudnienia w komunikacji zarówno pieszych, jak i samochodów. Spowoduje obniżenie wartości naszych mieszkań, również tych położonych w dalszej odległości od obwodnicy, a drgania przyczynią się do niszczenia budynków. Ułatwieniem komunikacji byłaby jedynie dwupasmowa lokalna droga łącząca ulicę Radosną z ulicą Grota-Roweckiego, z zakazem ruchu dla tirów, przewidująca włączenia do osiedli. Takie rozwiązanie byłoby odciążeniem ulicy Zwycięskiej i stanowiłoby alternatywę wyjazdu z Wysokiej do Wrocławia. W przypadku obwodnicy, na skrzyżowaniu z ulicą Radosną będą potrzebne światła, przejścia dla pieszych i z pewnością ograniczenie ruchu, gdyż będzie ona przebiegać przez teren zabudowany, co przy planowanym natężeniu ruchu spowoduje dodatkowe korki, utrudnienia i zanieczyszczenia spalinami. Dodatkowo jedno z osiedli straci jedyną drogę przeciwpożarową, gdyż planowana budowa obwodnicy nie przewiduje zjazdów na osiedla. Plany budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia zmieniały się tak często, że nawet jej pomysłodawcy gubili się w zeznaniach; jej projekt był czysto wirtualny, ogólnie dostępne informacje były sprzeczne i chaotyczne. Nawet w chwili obecnej DSDiK nie jest w stanie przedstawić konkretnych rozwiązań komunikacyjnych tej drogi.

Należy podkreślić, że wójt gminy Kobierzyce nie brał w ogóle pod uwagę planów budowy obwodnicy w tym miejscu pozwalając na tak dużą rozbudowę osiedli w tak bliskim sąsiedztwie przyszłej drogi!! Mieszkańcy kupujący mieszkania w Wysokiej otrzymywali w Urzędzie Gminy informacje, że droga ujęta w MPZP będzie miała charakter lokalny. Z planów tych właśnie to wynikało, gdyż uwzględnione były włączenia dróg osiedlowych. Zatem wbrew krzywdzącym zarzutom stawianym mieszkańcom, w momencie zakupu naszych mieszkań niemożliwym było powzięcie informacji o planowanej w tym miejscu budowie obwodnicy.

Jako mieszkańcy płacący podatki zdecydowanie mamy prawo dbać o nasze mienie, otoczenie, środowisko i poczucie bezpieczeństwa! Z całą stanowczością sprzeciwiamy się kolejnym kłamstwom, którymi próbują karmić nas urzędnicy DSDiK oraz wójt Gminy Kobierzyce i sprzyjający mu radni! Wnosimy o realizację budowy odcinka obwodnicy w jednym z alternatywnych wariantów przechodzących przez tereny niezabudowane. Warianty te są korzystniejsze ze względu ekonomicznego (koszty uwzględniające wykupy terenów są porównywalne we wszystkich wariantach), społecznego (omijają skupisko zabudowy mieszkalnej, w tym bliskie sąsiedztwo kompleksu szkolno-przedszkolnego i przechodzą przez tereny niezabudowane), komunikacyjnego (możliwość wytyczenia szerszego korytarza drogowego i wybudowania szerszej drogi, która przejmie większy ruch i umożliwi włączenie tranzytu), a także środowiskowego (mniejsza emisja spalin). Takie rozwiązanie będzie służyć nie tylko mieszkańcom Wysokiej, ale również mieszkańcom Wrocławia i innych pobliskich miejscowości.


Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook