Przeciwko niekontrolowanemu przyjmowaniu uchodźców (imigrantów)

         

                                                                                                                         Kancelaria Sejmu
                                                                                                                         ul. Wiejska 4/6/8  00-902 Warszawa

                                                                                                                         Kancelaria Senatu
                                                                                                                         ul. Wiejska 6   00-902 Warszawa

                                                                                                                        Kancelaria Prezydenta
                                                                                                                        ul. Wiejska 10  00-902 Warszawa 

                                                                                                                        Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
                                                                                                                        Al. Ujazdowskie 1/3 00-567 Warszawa

 

 

 

 

 

 

          My Polacy ( obywatele Europy) z różnych stron kraju ( również i zza granicy- Polonia  nasi pełnoprawni rodacy) chcemy wyrazić sprzeciw wobec kompletnie niekontrolowanego przyjmowania w naszym kraju rzeszy uchodźców( podobno wojennych) , których my w dużym stopniu uważamy za imigrantów ekonomicznych ( nie wystarcza im pobyt w krajach , w których mają zapewniony spokój i podstawowy byt - ich celem są najwyżej rozwinięte ekonomicznie kraje europejskie).
         

          Równocześnie nie chcemy się narażać na określanie nas mianem ksenofobów i neonacjonalistów, dlatego w uzasadnieniu naszego stanowiska podkreślamy , że podstawą naszego sprzeciwu nie jest ani kolor skóry , ani narodowość ani li tylko wyznaniowość uchodźców.
         

              Korzeniami tego sprzeciwu są nasze obawy wynikające z faktów ,że :
 

- nie jest określony sposób rozdzielenia uchodźców wojennych od imigrantów ekonomicznych , wg nas taka selekcja jest awykonalna i nie ma instytucji ani w kraju , ani w UE, która mogłaby jej dokonać,
 

- nie ma możliwości zweryfikowania, ani wychwycenia - z setek tysięcy młodych , zdrowych ( często agresywnych ,pełnych buty i roszczeniowo nastawionych ) mężczyzn ( wg szacunków ONZ 70% "uchodźców" to własnie tacy mężczyźni)-osób mogących stanowić zagrożenie terrorystyczne np.  powiązanych z ISIS,
 

- różnice kulturowe, światopoglądowe oraz moralne pomiedzy europejczykami , a uchodźcami (lub imigrantami) są tak ogromne, że (naszym  zdaniem)    nie do pokonania przez następne kilka pokoleń - czego dowodem jest między innymi brak zasymilowania się napływowej ludności  pochodzącej z krajów Bliskiego Wschodu na terenie Francji. Nie chcą oni przyjmować, ani respektować zasad i przepisów obowiązujących w krajach do których przybywają, żądają natomiast całkowitej akceptacji własnych norm społecznych , religijnych i moralnych (przykładowo dla osób respektujących prawa człowieka i wychowanych wg norm europejskich nie do zaakceptowania pozostaje chociażby sposób traktowania przez nich kobiet) ,

- zaliczani jesteśmy do tzw. Klubu Krajów Bogatych ( niestety nie powinien o tym decydować tylko PKB) i z tego powodu oczekuje się od nas przyjęcia ogromnej liczby uchodźców, w momencie gdy status materialny wielu naszych obywateli jest wręcz katastrofalny.Najniższe emerytury to kwoty niewiele powyżej 800 ,- PLN ( ok. 200€ ),najniższe renty ok 600,-PLN (~ 150€), brak pracy zarówno dla osób młodych jak i szczególnie dla osób  50 + ( które jeszcze wiele lat powinny do emerytury dopracować), fatalna polityka socjalna w stosunku rodzin najuboższych ( brak mieszkań i lokali socjalnych , średnia uprawniająca do zapomóg wręcz smieszna , przy dzisiejszych kosztach), fatalna polityka zatrudnieniowa (brak należytej kontroli pracodawców) , koszmarne regulacje prawne w zasadzie we wszystkich dziedzinach prawa - wszystkie te czynniki oraz wiele innych                 powoduje w narodzie bunt przeciw profitom ,które ma otrzymać ludnosć napływowa - być moze KE posiada niepełne dane dotyczące sytuacji w Polsce lub dane załaszowane ,

  - główny ciężar związany z uchodźcami ma ponosić Europa , podczas gdy Stany Zjednoczone (zdaniem większości obywateli) odpowiedzialne za zaistniałą sytuację skutecznie unikają zaagażowania sie w ten problem i zadeklarowania przyjęcia np, 50-100 tysięcy uchodźców-parlament USA chętnie uchwala środki na pomoc militarną w różnych konfliktach , pomaga się zbroić ,gdyż jest to dla nich korzyść ekonomiczna wynikająca z zysków z przemysłu zbrojeniowego - gorzej z uchwaleniem pomocy dla ofiar konfliktów ,które wspierają ,
 

- brak jest obiektywizmu władz europejskich w ocenie stanowiska krajów Zatoki Perskiej (Arabii Saudyjskiej , Kuwejtu ,Kataru) w sprawie uchodźców  (ze strony przywódców europejskich brak jakiejkolwiek analizy tego stanowiska jest ono natomiast poddawane całkowitej krytyce, a być może powody zamknięcia przez nich granic dla uchodźców miałyby zastosowanie także       w przypadku Europy) .

            To tylko część przesłanek ,które powodują nasz zdecydowany protest przeciw sposobowi pomocy przedstawianemu i przygotowanemu przez  oficieli z KE.
            Podstawą polityki pomocowej powinno być oszacowanie konsekwencji (dla przyszłych pokoleń) podejmowanych w dniu dzisiejszym decyzji dotyczących zaistniałego problemu- bo problem istnieje i na pewno nie da przejść koło niego obojętnie.
            Nie widzimy działań podejmowych przez polityków i organizacje miedzynarodowe w celu rozwiązania konfliktów bedących przyczyną obecnej migracji - jeżeli jest to jak każą nam sądzić tylko migracja w celu uzyskania wolności - to może czas wywrzeć większy nacisk na ONZ do podjęcia radykalnych działań w celu zakończenia konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
            I tu ONZ powinna zająć stanowcze stanowisko potępiające kraje , które te konflikty przedłużają dostarczając broń stronom konfliktów.

            My chcemy po prostu , abyśmy MY , NASZE DZIECI i KOLEJNE POKOLENIA żyli w państwie bezpiecznym ,                       z poszanowaniem naszych praw i tradycji kulturowych, a właśnie w tym temacie czujemy największe zagrożenie i całkowity brak gwarancji.
       

           Nie jest sztuką ściągnąć na głowę zwykłych obywateli zagrożenia ,którego w pewnym momencie nikt i nic nie opanuje.
         

           ŻYJEMY PODOBNO W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM ,WIĘC PROSIMY WYBRANYCH PRZEZ NAS, W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH, PRZEDSTAWICIELI ,ABY PODEJMUJĄC DECYZJE DOTYCZĄCE NAS WSZYSTKICH BRALI POD UWAGĘ ZDANIE WSZYSTKICH( ! ) OBYWATELI   TAKŻE TYCH ,KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ GŁOŚNO MÓWIĆ O SWOICH OBAWACH I ZASTRZEŻENIACH CO DO DECYZJI POLITYCZNYCH  PODEJMOWANYCH ( A WRĘCZ NARZUCANYCH) PRZEZ PRZYWÓDCÓW UNIJNYCH , A NIE TYLKO ZDANIE TYCH ,KTÓRZY W ZASADZIE GODZĄ  SIĘ ZAWSZE NA WSZYSTKO, A KRYTYKUJĄ WTEDY KIEDY KRYTYKA JUŻ NIC ZMIENIĆ NIE MOŻE.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magdalena Torska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook