Przeciwko wycince lasu wzdłuż leśnej ścieżki edukacyjnej pomiędzy leśniczówką w Smolnicy a parkingiem leśnym

 Prosimy o zatrzymanie  planowanej wycinki lasu, znajdującego się wzdłuż malowniczej leśnej ścieżki edukacyjnej biegnącej od ul. Dębowej w Smolnicy do parkingu leśnego przy drodze do Leboszowic, oraz zrewidowanie planów wycinek w tej okolicy.
W centralnej części ścieżki zgodnie z oznaczeniami na drzewach, planuje się całkowite wycięcie drzew na długości ok. 500 m. wzdłuż dwóch krzyżujących się ścieżek  (Zakazany Chodnik oraz Na Trzy Dęby)  na głębokość ok. 50 -150 m.
Z uwagi na wyjątkowość tego zakątka, tam usytuowano oraz zmodernizowano parking leśny dla osób odwiedzających to miejsce, który zapełnia się każdego wolnego dnia.
Jest to miejsce szczególne piękne, niewiele innych fragmentów lasu wokół Gliwic może równać się z tym terenem jeżeli chodzi o atrakcyjność rekreacyjną, turystyczną, estetyczną. 
Świadczy o tym ilość osób korzystających z tego terenu o wszystkich porach roku, celem spacerów, jazdy na rowerach, biegania, jazdy na nartach biegowych, saneczkach z dziećmi w okresach zimowych.  Miejsce to, ze względu na ilość osób odwiedzających w wolne dni, śmiało można nazwać miejscowym parkiem. 
 Również Nadleśnictwo Rybnik na stronie FB pokazuje to miejsce jako szczególne dla edukacji dzieci i młodzieży.  W tym miejscu Nadleśnictwo ustawiło tablice edukacyjne pokazujące piękno przyrody. Jeżeli dojdzie do tej wycinki, stojące tam tablice będą znajdowały się na łysym terenie szyderczo przypominając o dawnej wielopiętrowości i bioróżnorodności byłego lasu, już i tak mocno zredukowanego przez cały czas postępujące na tym terenie zamiany lasu w smutne jednogatunkowe plantacje.
 Ten fragment lasu stanowi niejako bramę wejściową od strony Gliwic do Pocysterskich Założeń Krajobrazowych i ma szczególne znaczenie, wymaga ochrony i zachowania jego wyjątkowych walorów. 
W tym kontekście liczymy na to, że Nadleśnictwo Rybnik jako instytucja nadrzędna podejmie działania, zmierzające do ochrony tego miejsca.
Apelujemy o wstrzymanie decyzji o wycince tego fragmentu lasu.
 
 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Kozielska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...