Przywrócenie linii autobusowej nr 908 w szczecinie

Petyja do Prezydenta Miasta Szczecin

Petycja złożona w interesie publicznym.

Przedmiotem petycji jest przywrócenie lini autobusowej nr 908 

Uzasadnienie: 

Zawieszenie tej linii spowoduje wykluczenie komunikacyjne, znacznej części osób zamieszkujących gumieńce. Linia ta jest głównym środkiem transportu dla uczniów szkoły podstawowej nr 16 przy ul. Chobolańskiej. Nie prawdą są twierdzenia że, linia 908 była niewykorzystywana.

Z autobusu korzysta przy dojazdach oraz powrotach z zajeć lekcyjnych średnio 10 uczniów przy każdym kursie. Miasto nie zapewnia żadnej innej alternatywy dla mieszkańców. Zwaramy uwagę Panie Prezydencie że, sprawna komunikacja miejska to powinień być jeden z priorytetów miasta wielkości szczecina. 

Jako mieszkańcy szczecina sprzeciwiamy się likwidacji lini autobusowej nr 908 i prosimy o przywrócenie kursowania aotobusu w jak najszybszym możliwym czasie.

 

 


Tomasz Kuliszenko    Skontaktuj się z autorem petycji