Przywrócenie połączenia autobusowego z Osiedla "Przylesie" w Górsku

        Zwracam się do Państwa o poparcie przywrócenia komunikacji autobusowej z osiedla "Przylesie" w Górsku. W bezpośrednim sąsiedztwie mieszka około 2000 osób, w tym młodzież szkolna dojeżdżajaca do szkół w Toruniu. Ostatnie autobusy przestały tu jeździc w 2020 roku, teraz kiedy zwiazane z pandemią ograniczenia w wiekszości zostały usunięte przywrócenie tejże formy komunikacji zbiorowej jest bardzo ważne dla całej lokalnej społeczności. Głosy poparcia z pewnością wpłyną na zainteresowanie operatorów komunikacji zbiorowej tak licznym rynkiem odbiorców ich usług, jak i ....miejmy nadzieję władz Gminy Zławieś Wielka.

         Jednogłośnie podjetą (SIC!) Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka NR XIV/71/2015 z dnia 30 października 2015 r, przystanek na osiedlu "Przylesie" został wykreślony z listy przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zławieś Wielka, ten stan rzeczy został przez radnych podtrzymany w uchwałe NR XII/102/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Przywrócenie połączenia jest bardzo istotne ze względu na ważny interes społeczny mieszkańców Górska i pozwoli znieść istotne bariery komunikacyjne dotykające dużej częsci mieszkańców.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Krystek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...