Przywrócenie podatku dochodowego dla europosłów

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu przywrócenia podatku dochodowego od zarobków posłów Parlamentu Europejskiego. Podatek został zniesiony przez ministra Rostowskiego, co naszym zdaniem podważa zasadę równości wszystkich obywateli.


Łukasz Pełszyński    Skontaktuj się z autorem petycji