Ratujmy Białołękę i Jabłonnę! Petycja o odrzucenie Wariantu 3 w projekcie PKP nt. zwiększenia przepustowości w rejonie Białołęki i Jabłonny oraz o przeprowadzenie niezależnych konsultacji społecznych

Korzystając z ograniczeń społecznych wynikających z pandemii koronawirusa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procedują bardzo kontrowersyjny projekt: pt. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Informacje o projekcie dostępne są na stronie databout.pl – firmy odpowiedzialnej za przygotowanie materiałów do konsultacji. Nie było na ten temat żadnych ogłoszeń w prasie ani w mediach społecznościowych. Zawiadomione zostały jedynie władze Białołęki. 

 

PKP PKL przewiduje nowe inwestycje, w których, w części Białołęki, planuje budowę nowego torowiska wyłącznie dla bezprzystankowego, szybkiego (200km/godz.) ruchu dalekobieżnego. Proponowane są 3 warianty rozwiązań inwestycyjnych: 

Wariant 1 przewiduje budowę stacji towarowej w miejscu zabudowy jednorodzinnej przy stacji PKP Choszczówka i obszarach leśnych pomiędzy Choszczówką a Legionowem.

Wariant 2 modernizuje istniejący szlak kolejowy pomiędzy Choszczówką a Legionowem z częściowo zagłębioną odnogą przez Szkołę Policji w Legionowie.

Wariant 3 przebiega terenem leśnym począwszy od ul. Marywilskiej za fabryką Polfa Tarchomin – ul. 15 Sierpnia, Srebrnogórska, Krokwi, przed wejściem do kościoła na ul. Klasyków, lasem wzdłuż ul. Papieskiej, obok Domu Opieki przy ul. Czeremchowej i osiedli mieszkaniowych pomiędzy ulicami Klasyków, Mehoffera, Przylesie, Husa, Chlubną, Skierdowską i Dębową, a po przecięciu ul. Modlińskiej w kierunku Wisły prowadzi przez Buchnik Las i park Pałacu w Jabłonnie na granicy obszarów Natura 2000 i Rezerwatu Ławice Kiełpińskie, przez tereny Rezerwatu Jabłonna i ponownie przecinając ul. Modlińską biegnie dalej w kierunku północnym przez obszar Lasów Chotomowskich wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W wariancie trzecim inwestycja ma przebiegać przez park w Pałacu w Jabłonnie, czyli w bardzo bliskiej odległości od Rezerwatu Ławice Kiełpińskie w obszarze Natura 2000. W rezerwacie przedmiotem ochrony są miejsca gniazdowania i miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego. Na terenie rezerwatu zabrania się m.in. zakłócania ciszy. Przejazd pociągów z prędkością 250 km na godzinę w odległości ok 100 metrów od gniazd zdecydowanie łamie przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska. Nie bez znaczenia jest też zniszczenie cennego starodrzewu o wyjątkowej różnorodności w parku koło Pałacu w Jabłonnie oraz zagrożenie dla samego Pałacu. Pomijając zniszczenie najcenniejszych lasów miejskich, to trasa biegnie kilometrami przez dziewicze tereny leśne wzdłuż Wisły.

 

W ankiecie, która ma być podstawą do wykazania się firmy z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej pociągów dalekobieżnych przecinających osiedla mieszkaniowe z prędkością 250 km, jest zadanych 17 pytań o codzienne problemy komunikacyjne mieszkańców i jedno pytanie „merytoryczne” nakazujące dokonania wyboru konkretnego wariantu realizacji inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim, w trybie powodującym antagonizację lokalnych społeczności sąsiedzkich.  

 

Pomimo wskazanego celu, ankieta ta nie dotyczy omawianej tematyki, natomiast w sposób nieuprawniony i sprzeczny z zasadami konsultacji społecznych wiąże opinie mieszkańców dotyczące stanu oraz potrzeb rozwoju komunikacji lokalnej z decyzją wyboru wariantu realizacji inwestycji budowy trasy dalekobieżnej i towarowej. W ocenie mieszkańców Białołęki sprawy lokalne należy bezwzględnie skierować do odrębnego postępowania, a opinie dotyczące stanu komunikacji miejskiej pozyskać w trybie niezależnych konsultacji lokalnych.

 

Mieszkańcy Białołęki i Jabłonny zbierają podpisy pod petycją, wyrażającą ich sprzeciw wobec dewastacji środowiska przyrodniczego Białołęki i Jabłonny oraz zamykaniu osiedli mieszkalnych w kleszczach torowisk kolejowych. Jako akceptowalne rozwiązanie wskazują wariant 2, polegający na modernizacji istniejącego szlaku Warszawa-Nasielsk bez rozbudowy stacji towarowych w obszarach leśnych i zamieszkałych.

 

Mieszkańcy o planowanym projekcie dowiedzieli się z artykułu w prasie lokalnej, szczegółowo informującego o całej sprawie:
https://tustolica.pl/linia-kolejowa-tuz-obok-kosciola-na-klasykow-kolejarze-oglosili-konsultacje_83998?fbclid=IwAR2NSptgRTralCzBGdab8nZmFXyl7WZQcgAHfu6qXUreevITSwS38bzGBck

Link do konsultacji:
https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/ 

Kontakt do koordynatora sprzeciwu: Andrzej Ciuk, tel. 602-410-642, e-mail: andrzej.ciuk@wp.pl


Andrzej Ciuk, andrzej.ciuk@wp.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Andrzej Ciuk, andrzej.ciuk@wp.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...