RATUJMY KRAKOWSKIE KINO ARS!

Kino-Ars_cover-photo.png

Kraków, 28.11.2018


Rada Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

PETYCJA O INTERWENCJĘ W SPRAWIE
KRAKOWSKIEGO CENTRUM KINOWEGO ARS

            My, niżej podpisani, zwracamy się do organu Rady Miasta Krakowa z prośbą o zaangażowanie się w obecną sytuację Krakowskiego Centrum Kinowego ARS. Chcemy otrzymać od miasta deklarację realnej i skutecznej pomocy dla wyżej wspomnianego obiektu w kwestiach prawnych i finansowych, oraz deklarację ochrony wartości zabytkowej, kulturowej, historycznej i wartości historii kinematograficznej obiektu przed przyszłymi działaniami właściciela kamienicy przy ul. św. Jana 6, która posiada status zabytku nieruchomego na mocy decyzji A-439 z dnia 19.02.1968.

            Zabytkowy ośrodek kultury znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Umowa najmu kina kończy się z ostatnim dniem bieżącego roku, a co za tym idzie zmuszone ono będzie do zakończenia swojej działalności w dotychczasowej formie, w obecnym miejscu. Wyrażamy swój niepokój związany z deklarowanymi planami firmy Abriz 4e Capital – obecnego właściciela kamienicy – związanymi z przestrzenią na której dziś działa kino ARS. Deweloper zapowiada remont budynku w celu stworzenia hotelu. Centrum kinowe kontynuuje tradycję projekcji filmowych dawnej sali Sztuka, w których to Krakowianie mieli możliwość brać udział od 1916 roku. Bez interwencji radnych miasto najprawdopodobniej straci najważniejsze miejsce z punktu widzenia historii kinematografii, z którą to przecież Kraków jest tak silnie związany.

            My, osoby zaniepokojone możliwym upadkiem kolejnego ośrodka kultury, oczekujemy z Waszej strony podjęcia odpowiednich działań mogących w przyszłości zapewnić kinu dalsze działanie w jego obecnym miejscu oraz pomoc w przeniesieniu części ośrodka do innej lokalizacji, jeśli niemożliwym będzie zachowanie całego obiektu. Oczekujemy, że Rada Miasta wykaże się swoją mocą prawną i wpływami, aby zachować ten ośrodek sztuki. Mamy nadzieję, iż pokażą Państwo poszanowanie dla wartości, które tworzą charakter miasta.

  Z poważaniem
autorzy petycji:

Monika Grabie
Mateusz Klimczewski
Filip Łyczek
Tomasz Nowakowski
Maja Pasternak
Jan Stachoń
Magdalena Zielasko