RATUJMY KRAKOWSKIE KINO ARS!

Kino-Ars_cover-photo.png

Kraków, 28.11.2018


Rada Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

PETYCJA O INTERWENCJĘ W SPRAWIE
KRAKOWSKIEGO CENTRUM KINOWEGO ARS

            My, niżej podpisani, zwracamy się do organu Rady Miasta Krakowa z prośbą o zaangażowanie się w obecną sytuację Krakowskiego Centrum Kinowego ARS. Chcemy otrzymać od miasta deklarację realnej i skutecznej pomocy dla wyżej wspomnianego obiektu w kwestiach prawnych i finansowych, oraz deklarację ochrony wartości zabytkowej, kulturowej, historycznej i wartości historii kinematograficznej obiektu przed przyszłymi działaniami właściciela kamienicy przy ul. św. Jana 6, która posiada status zabytku nieruchomego na mocy decyzji A-439 z dnia 19.02.1968.

            Zabytkowy ośrodek kultury znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Umowa najmu kina kończy się z ostatnim dniem bieżącego roku, a co za tym idzie zmuszone ono będzie do zakończenia swojej działalności w dotychczasowej formie, w obecnym miejscu. Wyrażamy swój niepokój związany z deklarowanymi planami firmy Abriz 4e Capital – obecnego właściciela kamienicy – związanymi z przestrzenią na której dziś działa kino ARS. Deweloper zapowiada remont budynku w celu stworzenia hotelu. Centrum kinowe kontynuuje tradycję projekcji filmowych dawnej sali Sztuka, w których to Krakowianie mieli możliwość brać udział od 1916 roku. Bez interwencji radnych miasto najprawdopodobniej straci najważniejsze miejsce z punktu widzenia historii kinematografii, z którą to przecież Kraków jest tak silnie związany.

            My, osoby zaniepokojone możliwym upadkiem kolejnego ośrodka kultury, oczekujemy z Waszej strony podjęcia odpowiednich działań mogących w przyszłości zapewnić kinu dalsze działanie w jego obecnym miejscu oraz pomoc w przeniesieniu części ośrodka do innej lokalizacji, jeśli niemożliwym będzie zachowanie całego obiektu. Oczekujemy, że Rada Miasta wykaże się swoją mocą prawną i wpływami, aby zachować ten ośrodek sztuki. Mamy nadzieję, iż pokażą Państwo poszanowanie dla wartości, które tworzą charakter miasta.

  Z poważaniem
autorzy petycji:

Monika Grabie
Mateusz Klimczewski
Filip Łyczek
Tomasz Nowakowski
Maja Pasternak
Jan Stachoń
Magdalena Zielasko 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maja Pasternak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...