Ratujmy las Doliwa

Łask, 09 czerwca 2013 roku

Szanowny Pan
Gabriel Szkudlarek
Burmistrz Miasta Łask

My, mieszkańcy Kolumny, a także turyści oraz osoby pośrednio z nią związane, stanowczo protestujemy przeciwko jakimkolwiek przekształceniom (zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego), które dotyczą lub dotyczyć mogą lasu Doliwa położonego wzdłuż drogi krajowej nr 14 (tzw. Las Szweycerowski), tj. od ulicy Wojska Polskiego do Zajazdu Jamboł przy ul. Plażowej (las kończący się przy ul. Obwodowej oraz rzece Grabi) w Kolumnie – dzielnicy Łasku.

Nie zgadzamy się na wycinkę drzew pod pretekstem ochrony lasu przed szkodnikami oraz na przekształcanie terenu z lasu na teren leśny z możliwością zabudowy.

Jako mieszkańcy Kolumny i jej użytkownicy nie chcemy być pozbawiani kolejnych terenów leśnych. Nie zgadzamy się z antyleśną i antyśrodowiskową polityką władz. Jesteśmy w pełni świadomi, że w/w tereny są własnością prywatną, lecz ten fakt nie może zwalniać władz lokalnych
z obowiązku chronienia lasów, dbania o środowisko i o dobro mieszkańców Kolumny.
Za przykład niech posłuży las w Łagiewnikach, który również pozostaje w rękach prywatnych, jednak przeznaczony jest do użytku publicznego. Jesteśmy zbulwersowani, że systematycznie pozbawia się nas wartościowych pod względem przyrodniczym miejsc, które były dotychczas ogólnodostępne. Kolumna miała być miastem – ogrodem, z leśnymi enklawami, piękną drewnianą architekturą i mnóstwem terenów rekreacyjnych przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców i użytkowników. To, co dzieje się teraz w tym niedoszłym mieście – ogrodzie budzi naszą trwogę i sprzeciw.

Należy także dodać, że teren Kolumny, więc także teren Lasu Doliwa należy do ZESPOŁU PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWEGO, na terenie którego obowiązuje ochrona starodrzewia sosnowego!!!!!!!! Las ten nie podlega więc przyjętym zwyczajowo normom prawnym, które umożliwiają Panu Staroście zezwolić na wycinkę 90% DRZEW w lesie!!!!!!!!!!! Teren lasu graniczy bezpośrednio z OBSZAREM NATURA 2000, co także uniemożliwia umieszczanie jakichkolwiek budowli na terenie Lasu Doliwa!!!!!!! Niezgodne z prawem będzie także utworzenie planu zagospodarowania terenu, na którym zamiast lasu będzie osiedle mieszkalno-usługowe, ponieważ jest to całkowicie sprzeczne z jednymi z głównych założeń planu zagospodarowania terenu dla województwa łódzkiego!!!!!!!!!!!!

Jesteśmy gotowi bronić charakteru Kolumny i interesów jej mieszkańców nawet w sposób radykalny.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )