Ratujmy rezerwat Łęgi Oborskie i Łąki

Nasza natura jest dla pokoleń.

Petycja do władz gminy Konstancin-Jeziorna o zaprzestanie degradacji Rezerwatu Przyrody Łęgi Oborskie i utworzenie na Łąkach Oborskich Parku Przyrodniczego.

Czy my mieszkańcy chcemy być dalej dumni ze swojego wyjątkowego w skali Regionu środowiska naturalnego? Czy dalej będziemy mogli pokazywać naszym dzieciom cudowny bagienny las, pływające wśród rzęsy zaskrońce, unikatową rosiczkę i potęgę kwitnących wiosną rzadkich kwiatów? Czy łąka, z jej różnorodnością roślin, zwierząt i motyli będzie pokazywana jedynie na starych fotografiach?

Czy pozwolimy, aby wielki teren zieleni zamienić na kolejną ryzykowną finansowo inwestycję, z której korzyści będą mieć nieliczni, a nie mieszkańcy?

W planach Gminy jest bowiem budowa na tym terenie pola golfowego, któremu – jak pokazują doświadczenia z innych tego typu inwestycji - towarzyszą drapieżne inwestycje deweloperskie. Odcięcie wody i próba osuszenia tego terenu to niepokojący sygnał, że nie chodzi tu wyłącznie o pole golfowe.

Żądamy natychmiastowego przywrócenia do tego terenu odciętego dopływu wody! Żądamy ochrony Łąk Oborskich, Rezerwatu Las Łęgowy i utworzenia tam Dydaktycznego Parku Przyrodniczego!

Podpisz petycję, aby móc uratować cenny kawałek naszej szczęśliwej Ziemi, bo mamy ja tylko jedną! Przekaż petycję rodzinie i znajomym, bo ten Rezerwat jest naszym wspólnym dobrem. Przywrócenie dopływu wody jest proste, jak proste było jego odcięcie. Gminne władze muszą się liczyć z głosem mieszkańców, lecz bez naszej aktywności tak się nie stanie!

CZY WIESZ ŻE...

W rezerwacie Przyrody Łęgi Oborskie, utworzonym w 1982 roku, jeszcze wciąż rosną wiązy i jesiony, charakterystyczne niegdyś dla pradoliny Wisły. Można było spotkać mięsożerne rosiczki i wiele innych unikatowych gatunków roślin i zwierząt. Władze naszej gminy bez zezwolenia wodno prawnego odcięły dopływ wody do Rezerwatu i on na naszych oczach od kilku lat umiera. Łąki, które dostarczają tlenu i magazynują wilgoć są bezcennym siedliskiem przyrodniczym, wpływającym na ochłodzenie klimatu. Zmiany klimatyczne, susza i bezmyślne działania człowieka doprowadzają Rezerwat i Łąki do zagłady. Nie musi tak być. Twój głos ma wielką siłę a razem możemy to powstrzymać!


Komitet Społeczny Park Przyrodniczy Obory    Skontaktuj się z autorem petycji