Ratujmy Zakłady Porcelany Stołowej “Karolina”

Nazywam się Ewelina Szydłowska- Kędziera, jestem Radną Sejmiku Województwa i los ostatniego zakładu Porcelany na Dolnym Śląsku nie jest mi obojętny, mam nadzieję, że Państwu również - dlatego zapraszam do  złożenia podpisu pod petycją.

Petycja do PREZESA RADY MINISTRÓW ws. objęcie nadzorem postępowania upadłościowego Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej.

            Dnia 12 lutego 2024 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" i rozpoczął postępowanie upadłościowe. Ryzyko sprzedaży majątku spółki w częściach i bez odpowiednich zabezpieczeń wiąże się z nieodwracalną stratą możliwości przywrócenia funkcjonowania zakładu oraz trwałą utratą naszego regionalnego dziedzictwa. Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o zobowiązanie podległych spółek i agencji rządowych do wspierania w procesie poszukiwań potencjalnego inwestora, który podejmie się przejęcia całego zakładu i podejmie wysiłki w celu przywrócenia jego funkcjonowania.             Prosimy o podjęcie wszelkich możliwych działań zapobiegających rozsprzedaniu majątku spółki.   Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" posiadają ponad 160-letnią tradycję i są ostatnią fabryką porcelany na Dolnym Śląsku, który był niegdyś znanym regionem z produkcji porcelany. Zakład w Jaworzynie Śląskiej stanowi nie tylko miejsce pracy, lecz również jest dumą Dolnoślązaków oraz ostatnim bastionem regionalnego dziedzictwa kulturowego. W poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo Dolnego Śląska, apelujemy o zabezpieczenie majątku zakładu, podejmowanie wysiłków w celu przywrócenia miejsc pracy oraz funkcjonowania zakładu, a także o wsparcie Rządu w poszukiwaniu inwestora oraz podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu zabezpieczenia postępowania upadłościowego. IMG_7619.jpg


Ewelina Szydłowska- Kędziera Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Ewelina Szydłowska- Kędziera Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...