Petycja w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie

plakaty_krzywe031.jpgPETYCJA

w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna na terenie pomiędzy ulicami: Wołoską, Racławicką, Odyńca i Aleją Niepodległości. 

My: Działkowcy, Mokotowiane, Warszawiacy, przyjaciele Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie i sympatycy idei ogrodów miejskich, apelujemy, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna znalazł się zapis chroniący Rodzinny Ogród Działkowy przed likwidacją. Nie godzimy się na założenie tymczasowego istnienia ogrodu i jego okrojenie lub całkowitą likwidację.   Dlaczego bronimy ROD im. Obrońców Pokoju?  

1) Historia Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Pokoju w Warszawie został założony w 1902 przez Kazimierę Proczek, założycielkę Katolickiego Związku Kobiet Polskich (wraz z Cecylią Plater-Zyberk). Ogród jest drugim najstarszym w Polsce i najstarszym na Mazowszu ogrodem działkowym. Stanowił schronienie podczas drugiej wojny światowej, był świadkiem przemian urbanistycznych i ustrojowych stolicy.  

2) Ekologia Ogród działkowy przewyższa park pod względem bioróżnorodności. Oznacza to, że tradycyjny park będzie ekosystemem znacznie uboższym i mniej wartościowym ekologicznie. Realizacja projektu parku będzie wiązała się z ingerencją w stan istniejący - schronienie stracą zwierzęta i owady. Na tym terenie żyją liczne gatunki chronione.  

3) Dzielnica Charakter parku, możliwość organizacji imprez masowych i istnienia punktów gastronomicznych oznacza znaczącą zmianę funkcjonalną przestrzeni. Mieszkańcy muszą liczyć się z hałasem, zwiększeniem ruchu samochodowego i liczby użytkowników.  

4) Miasto Rodzinny Ogród Działkowy jest częścią zielonego klina łączącego odległe części miasta. Bez względu na opinie dotyczące naukowych dowodów na skuteczność klinów napowietrzających, urbanistyczna wartość zielonych pasm jest niezaprzeczalna. Ogród znajdujący się w centrum miasta, w doskonale skomunikowanym miejscu, powinien zostać uznany za element urbanistyczny o unikalnym charakterze. Razem z Parkiem Dreszera i Ogrodem Jordanowskim tworzy spójny, zielony ciąg trzech pól o zróżnicowanym i uzupełniającym się charakterze.  

5) Ekonomia Ogród finansuje się sam. Miasto nie ponosi kosztów związanych z pielęgnacją zieleni, gospodarką odpadami czy utrzymywaniem porządku.  

6) Przyszłość Przy wsparciu Miasta, ogród ma szansę stać się przestrzenią jeszcze bardziej przyjazną i otwartą dla mieszkańców Warszawy. Istnieje wiele możliwości modernizacji, które pozwolą na lepszą komunikację – utworzenie dodatkowego przejścia północ-południe i remont alejek, poprawę estetyki, wyposażenie w kosze czy oświetlenie, tworzenie dodatkowych przestrzeni ogólnodostępnych itp. Rodzinny Ogród Działkowy jest przestrzenią wartościową pod względem społecznym i edukacyjnym. Może zostać wykorzystany do organizacji zielonych lekcji i warsztatów dla uczniów szkół i przedszkolaków.

Adresaci:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

dyrektor Marlena Happach
mhappach@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513


zastępca dyrektora Wojciech Wagner
wwagner@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. A7


zastępca dyrektora Tomasz Zemła
tzemla@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 518


zastępca dyrektora Marek Mikos
e-mail: mmikos@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 604


zastępca dyrektora Piotr Sawicki
psawicki@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 513

 

Prezydent m.st. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Urząd m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Sekretarz m.st. Warszawy
Pan Marcin Wojdat
pl. Bankowy 3/5, pok. 101
sekretarzmiasta@um.warszawa.pl

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Pani Ewa Dorota Malinowska-Grupińska
emalinowska@radny.um.warszawa.pl

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego
Pan Michał Czaykowski
Obsługa komisji:
Pani Piejka Beata
e-mail: bpiejka@um.warszawa.pl

Przewodniczący Komisja Ochrony Środowiska
Pan Piotr Szyszko
Obsługa komisji:
Pani Bereda Grażyna
e-mail: gbereda@um.warszawa.pl

Burmistrz Dzielnicy Mokotów
Pan Bogdan Olesiński
mokotow.burmistrz@um.warszawa.pl
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Rakowiecka 25/27, pok. 12D
02-517 Warszawa
mokotow.wor@um.warszawa.pl

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów
Pan Miłosz Górecki
mgorecki@radni.um.warszawa.pl

Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów:
1. Krzysztof Sosnowski – Przewodniczący
k.m.sosnowski@gmail.com
2. Remigiusz Grodecki – Wiceprzewodniczący
alen@post.pl
3. Marek Rojszyk – Wiceprzewodniczący
mrojszyk@radni.um.warszawa.pl
4. Monika Czerniewska
monikaczerniewska@gmail.com
5. Małgorzata Drop
mdrop@radni.um.warszawa.pl
6. Michał Mycka
mmycka@radni.um.warszawa.pl
7. Jacek Ozdoba
jozdoba@radni.um.warszawa.pl
8. Witold Wasilewski
witold_wasilewski@wp.pl


Aleksandra Andrzejewska    Skontaktuj się z autorem petycji