Remont ulicy Legionów w Łodzi

Do Prezydent Miasta Łodzi p. Hanny Zdanowskiej, Łódź, ul. Piotrkowska 104

Zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w budżecie Łodzi na 2014 rok remontu chodników, jezdni i torowisk ul. Legionów wraz z towarzyszącymi elementami małej architektury. Program Mia100 Kamienic wydatnie poprawił wizerunek tej ulicy i przyczynił się do zwiększenia ilości remontów budynków prywatnych. Niestety, obraz przestrzeni publicznej nadal psuje bardzo zniszczona infrastruktura drogowa, w tym torowisko w bardzo złym stanie technicznym, wymagające natychmiastowej wymiany.

Prosimy by w projekcie uwzględnić materiały dobrej jakości, a także zazielenić ulicę, wyznaczyć pas do parkowania na jezdni, nie na chodnikach (bo zaraz będą zniszczone chodniki), by zachować przypięcia trakcji tramwajowej do kamienic i zamocować na budynkach nowe, stylizowane latarnie, wyposażyć ulicę w kosze i, gdzie się da ławeczki - koniecznie na przystankach tramwajowych (może nawet stylizowane wiaty w szerokich miejscach).

Prosimy także o zwiększenie puli środków na dotacje na remonty zabytków do min. 5 mln zł, potrzeby naszego miasta w tym zakresie są ogromne, a kwoty na remonty zabytków przekraczają możliwości niezasobnych wspólnot mieszkaniowych. Popieramy przy tym starania radnej Urszuli Niziołek-Janiak o objęcie wpisem obszarowym do rejestru zabytków ul. Legionów, co pozwoliłoby na szerszą rewitalizację tej pięknej ulicy, w tym użycie trwałych i estetycznych materiałów podczas remontu, zapanowanie nad chaosem reklamowym oraz, wzorem Gdyni, umożliwiłoby objęcie programem dotacyjnym zabytkowych budynków z ewidencji, nie będących własnością Gminy.