Petycja w sprawie dopuszczenia rolkarzy i deskorolkarzy na drogi rowerowe przy zachowaniu ich statusu pieszego, poprzez skopiowanie do polskiego prawa rozwiązań słowackich i czeskich

Petycja

Do Ministra Infrastruktury
Do Posłów i Senatorów RP

w sprawie dopuszczenia rolkarzy i deskorolkarzy na drogi rowerowe przy zachowaniu ich statusu pieszego, poprzez skopiowanie do polskiego prawa rozwiązań słowackich i czeskich

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Posłowie i Senatorowie,

Społeczność polskich rolkarzy i deskorolkarzy od kilku lat apeluje o wprowadzenie do polskiej Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym sprawdzonych rozwiązań z analogicznych ustaw obowiązujących na Słowacji i w Czechach, skutecznie regulujących zasady poruszania się rolkarzy i deskorolkarzy w przestrzeni publicznej. Przepisy słowackiej i czeskiej ustawy o ruchu drogowym są w tej kwestii niemal identyczne, czeskie przepisy są słowo w słowo przetłumaczone z ustawy słowackiej lub odwrotnie. Apelujemy o wprowadzenie podobnego rozwiązania w ramach planowanej nowelizacji polskiej Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Rolkarz_na_Slowacji_min.jpg

Poniżej wklejamy w oryginale i tłumaczeniu fragmenty słowackiej ustawy w interesujących nas punktach prosząc o wprowadzenie ich w możliwie niezmienionej formie do polskich przepisów:

ZÁKON o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Ustawa o ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw
§2
Vymedzenie základných pojmov - Zdefiniowanie podstawowych pojęć
f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera,
f) Pieszym jest uczestnik ruchu drogowego poruszający się pieszo; pieszym jest również osoba, która na przykład pcha albo ciągnie sanki, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki albo ręczny wózek o szerokości całkowitej nie przekraczającej 600 mm, osoba która porusza się na nartach, rolkach, deskorolce albo podobnych urządzeniach sportowych, za pomocą mechanicznego albo elektrycznego wózka inwalidzkiego oraz osoba, która pcha rower albo motocykl albo prowadzi zwierzęta.

§51

(5) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodnik.
Osoba, która porusza się po chodniku na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, jest zobowiązana poruszać się prawą stroną chodnika, przy czym nie może stworzyć zagrożenia ani ograniczyć pozostałych osób użytkujących chodnik.
(6) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo Fosoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.
Osoba, która porusza się po chodniku na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, jest zobowiązana do śledzenia sytuacji w ruchu drogowym i nie może stworzyć zagrożenia ani ograniczyć innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli znakiem drogowym jest ustanowiona droga dla osób poruszających się na urządzeniach sportowych, te osoby są zobowiązane z takiej drogi skorzystać.
§54

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.
Z drogi dla rowerów może korzystać również osoba poruszająca się na rolkach, nartach albo podobnych urządzeniach sportowych, jeśli nie ograniczy tym ani nie stworzy zagrożenia dla rowerzystów.

Postulat wprowadzenia powyższych rozwiązań już w 2016 roku wysunęła inicjatywa społeczna „Kraków dla rolkarzy i deskorolkarzy”. Propozycje te spotkały się z ogromnym poparciem społecznym, wsparło je także kilkudziesięciu parlamentarzystów ze wszystkich klubów parlamentarnych, którzy składali w tej sprawie interpelacje lub podejmowali temat na sesjach i komisjach obu izb parlamentu. Ministerstwo Infrastruktury jesienią 2016 roku przyznało rację autorom tych postulatów i uwzględniło je poprzez wprowadzenie pojęcia UTO (Urządzenie Transportu Osobistego), obejmującego rolki, deskorolki i klasyczne hulajnogi. Pojawił się wówczas stosowny projekt nowelizacji Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który miał wejść w życie w 2018 roku.

Użytkownik UTO miał być wzorem Słowacji i Czech pieszym, a więc mógłby poruszać się po chodniku, ale również po ścieżce rowerowej. Do kategorii UTO zaliczono wówczas także m. in. hulajnogi elektryczne i segwaye, co jednak spowodowało wiele kontrowersji, gdyż w odróżnieniu od rolkarzy i deskorolkarzy, trudno jest uznać użytkowników tych pojazdów za pieszych – bliżej jest im do motorowerów elektrycznych. Efektem było odsunięcie w czasie wprowadzenia zmian, jednak Minister Andrzej Adamczyk obiecał, że przygotuje nowe przepisy, które w inny sposób uregulują sytuację użytkowników rolkarzy i deskorolkarzy.

Należy dodać, że mimo nie wejścia w życie nowelizacji, w powszechnym obiegu przyjęło się pojęcie UTO na określenie rolek, deskorolek, hulajnóg i innych urządzeń sportowych, które mogą być używane także jako środek lokomocji. UTO pojawia się w uchwałach podejmowanych przez samorządy, w analizach eksperckich, w artykułach prasowych i naukowych. Tym określeniem nazywane są głównie urządzenia napędzane siłą mięśni, przyjęło się określać UTO jako swoistą podkategorię pieszego. Ze strony ruchów miejskich, ekspertów oraz parlamentarzystów pojawiały się postulaty, by za UTO nie uznawać urządzeń z silnikiem elektrycznym, a hulajnogi elektryczne przyrównać po prostu do motoroweru lub stworzyć dla nich osobną kategorię prawną, nie mającą jednak z UTO nic wspólnego. Eksperci są bowiem zgodni, że błędem było objęcie jedną kategorią prawną tak skrajnie odmiennych urządzeń, jak urządzenia sportowe (rolki, deskorolka) będące ewidentnie elementem szczególnej formy ruchu pieszego (podobnie jak wózki dziecięce i inwalidzkie, walizki na kółkach, wózki na zakupy), a z drugiej strony urządzenia silnikowe nie mające nic wspólnego z ruchem pieszym, którego istotą jest aktywność fizyczna.

W związku z powyższym, wiele osób ze zdumieniem przyjęło obecnie procedowany projekt nowelizacji Ustawy PoRD, w którym nie ma ani słowa o rolkarzach i deskorolkarzach, a UTO odnosi się wyłącznie do urządzeń z silnikiem, takich jak hulajnogi elektryczne. Uważamy to za krok w złym kierunku, zarówno na poziomie rozwiązań prawnych, jak i stosowanego nazewnictwa.

Wprowadzenie zmian umożliwiającym rolkarzom i deskorolkarzom warunkowe korzystanie z dróg rowerowych byłoby dawno potrzebnym usankcjonowaniem stanu faktycznego. Rolkarze i tak korzystają z dróg rowerowych lub lokalnych ulic, gdyż większość chodników jest zbudowana z nawierzchni, po której nie da się bezpiecznie przejechać na rolkach lub desce. Kraków, Nowy Targ i kilka innych miast wychodząc naprzeciw postulatom rolkarzy odeszło od budowy nowych chodników z kostki fazowanej i fazowanych płyt chodnikowych. Niestety, ta niewłaściwa nawierzchnia nadal jest stosowana w większości polskich miast i gmin, w tym również na chodnikach budowanych wzdłuż dróg powstających w ramach inwestycji rządowych, podległych Ministerstwu Infrastruktury. Warunkowe dopuszczenie rolkarzy i deskorolkarzy na drogi rowerowe jest więc konieczne, by te dwie grupy pieszych mogły się sprawnie przemieszczać, nie łamiąc przy tym obowiązującego prawa i nie będąc narażonymi na nieuzasadnione szykany ze strony rowerzystów. Na Słowacji i w Czechach te rozwiązania doskonale się sprawdziły, nie ma więc powodu sądzić, by w Polsce miało być inaczej i by odstępować od wprowadzenia tamtejszych rozwiązań do naszego ustawodawstwa.

---

Więcej informacji o dalszych losach petycji na Facebooku na stronach:

Kraków dla rolkarzy i deskorolkarzy

Jakub Łoginow - Kraków: autor petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jakub Łoginow do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook