Apel Placówek Edukacyjnych

My, Społeczność Edukacyjna - Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół niepublicznych - zjednoczeni w dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości edukacji dla wszystkich, wznosimy nasz głos w ważnej sprawie równości finansowania edukacji.

 

Podkreślamy, że nasze dzieci mają takie same prawa edukacyjne. Jako rodzice, płacimy takie same podatki, a nasi nauczyciele realizują te same programy nauczania, co ich koledzy w szkołach publicznych. Przede wszystkim jednak, uczniowie wszystkich typów szkół mają równe prawa, również w zakresie subwencji, która podąża za uczniem, niezależnie od tego jaki typ placówki rodzic wybierze.

 

Nasze placówki są nieodzowną częścią systemu edukacji w Polsce, przyczyniając się do jego rozwoju i innowacyjności. W roku szkolnym 2023/2024 szkoły niepubliczne, podobnie jak w całej Polsce, stanęły przed wyzwaniem wzrostu kosztów wynikających z podwyżek dla nauczycieli, co nieuchronnie prowadzi do zwiększenia obciążeń finansowych rodziców. Zważywszy, że w skali kraju 6,2% wszystkich uczniów to uczniowie szkół niepublicznych, sytuacja ta dotyka bezpośrednio wielu rodzin.

 

Naszym wspólnym celem jest zapewnienie, by wzrost wynagrodzeń nauczycieli nie przekładał się wyłącznie na barki rodziców i niepublicznych placówek edukacyjnych. Dążymy do zapewnienia godziwych warunków pracy dla kadry pedagogicznej, jednocześnie utrzymując równość szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów, bez względu na formę prowadzenia szkoły.

 

W związku z tym apelujemy do odpowiednich organów samorządowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wszystkich zainteresowanych stron o wsparcie w równoważeniu systemu dotacji dla szkół niepublicznych.

 

Ponad 10% szkół w naszym kraju to placówki niepubliczne, co stanowi znaczącą część społeczeństwa zasługującą na równy dostęp do finansowania.

 

Apelujemy o sprawiedliwe traktowanie i wsparcie, które umożliwi każdemu uczniowi w województwie podlaskim rozwijać się w równych, stabilnych i sprzyjających warunkach.Z szacunkiem i nadzieją na pozytywne zmiany,

Społeczność Niepublicznych Placówek Edukacyjnych


Niepubliczne Placówki Edukacyjne w Polsce    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Niepubliczne Placówki Edukacyjne w Polsce do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...