Dość ciągłych zmian rozkładów jazdy pociągów

rozklady_post_b.jpg

 

Sz.P. Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Sz.P. Ireneusz Merchel
Prezes Zarządu PKP PLK

Sz.P. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego


Wnioskujemy o unormowanie siatki połączeń kolejowych w całym kraju, a w szczególności:

  • wprowadzenie jednolitego, rocznego rozkłady jazdy przewozów pasażerskich dla całej sieci kolejowej w Polsce,
  • rezygnację z odbywających się co 2-3 miesiące korekt rozkładów jazdy,
  • pełne wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej (2012/34/UE) w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, zwłaszcza jej zapisów dotyczących stabilizacji i trybu ustalania rocznego rozkładu jazdy pociągów,
  • planowania i nadzorowania prac modernizacyjnych w infrastrukturze kolejowej w taki sposób, by miały one minimalny wpływ na regularność siatki połączeń,
  • dążenie do zapewnienia - zwłaszcza w pociągach dalekobieżnych - jednolitej częstotliwości i godzin kursowania przez cały rok, bez żadnych wyjątków.

 

Uzasadnienie:
W niedzielę 13.03.2023 wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Jest to pierwsza z planowanych pięciu (kolejne daty: 11.06, 3.09, 12.11, 9.12.2023) zmian siatki połączeń w tym roku. Jej skutki dotyczą całego kraju, wszystkich linii kolejowych i wszystkich pasażerów.

Zdajemy sobie sprawę z toczonych w wielu miejscach kraju prac modernizacyjnych na liniach i dworcach kolejowych. Uważamy jednak, że remonty nie mogą być wytłumaczeniem dla ciągłych zmian w rozkładach jazdy. Modernizacja na kolei trwa zawsze. Czy więc już na zawsze mamy przyzwyczaić się do ciągłych zmian w kursowaniu pociągów?

Nieustanne korekty skutkują rozchwianiem regularności olbrzymiej liczby pociągów. Wiele połączeń ma - w ramach jednego rozkładu jazdy - kilka wariantów, różniących się minutami odjazdów, dniami kursowania, a w skrajnych wypadkach nawet trasami przejazdu. Uważamy, że jest to sytuacja niedopuszczalna.

Kierujemy więc do Pana Ministra oraz Panów Prezesów prośbę o pochylenie się nad problemem i uregulowanie sytuacji w siatce przewozów pasażerskich. Przejrzystość, przewidywalność i stabilność rozkładu jazdy będą olbrzymim atutem nie tylko dla pasażerów - ale także dla przewoźników kolejowych.

Prosimy o poważne potraktowanie niniejszej petycji oraz ustosunkowanie się na piśmie do możliwości realizacji naszych postulatów.

Z poważaniem
(niżej podpisani)
Piotr Sebastian Kozdrowicki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Sebastian Kozdrowicki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...