Rzeszowski pomnik to nie jest zabytek ruchomy! Skończmy z ​urzędniczą niekompetencją

Szanowna Pani Wojewodo,

My mieszkańcy Rzeszowa wraz z Organizacjami Społecznymi i mieszkańcami okolicznych miejscowości, zwracamy się do Pani o wnikliwą analizę poczynań podlegającego Pani Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pana Bartosza Podubnego oraz rozważenie zmiany na tym stanowisku. 

Dotychczasowa dwuletnia praca kierowanego przez niego urzędu wzbudza społeczną złość i niezadowolenie. Okres ten to: Jeden zabytek nieruchomy w Rzeszowie wpisany do Rejestru Zabytków (i to  z inicjatywy Pani, Pani Wojewodo), a także niezliczone sytuacje oporu społecznego i medialnych doniesień o absurdalnych poczynaniach urzędu. Z-ca PWKZ ogranicza swoją aktywność do znajdowania podstaw prawnych, aby paradoksalnie zabytków nie chronić! Mimo że posiada wszelkie narzędzia prawne, aby zabytki ochroną objąć.

Wnioskujemy zatem o zmianę na stanowisku  Z-ca PWKZ na podstawie Art. 1 Służby cywilnej,: „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 z późn. zm.)

Nie chcemy aby z naszych podatków była opłacana wysoka pensja niekompetentnego urzędnika!

Nie zgadzamy się na nazywanie 38m żelbetonowej konstrukcji zabytkiem ruchomym! 

Nie akceptujemy bierności i ignorancji w stosunku do kluczowych obiektów w Rzeszowie! Chcemy Dworca PKP o wyglądzie przedwojennym.
Żądamy również wpisy wszystkich obiektów parowozowni rzeszowskiej (wraz z Stacją Pomp) do Rejestru Zabytków.

Nie chcemy urzędników wykorzystujących prawo na przekór potrzebom społecznym i własnemu środowisku zawodowemu!

Nie tolerujemy bezprawnego przeciągania procedur i odwlekania decyzji! 

CHCEMY PROFESJONALNEGO PODEJŚCIA DO OCHRONY NASZEGO LOKALNEGO DZIEDZICTWA!


Bartłomiej Gancarczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bartłomiej Gancarczyk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook