PETYCJA W SPRAWIE OBRONY INTERESÓW I GODNOŚCI ZAWODU DIETETYKA

Komentarze

#1

Poruszane w niej kwestie są bardzo istotne dla zawodu dietetyka.

Joanna Popek
Przewodnicząca PZZD

Polski Związek Zawodowy Dietetyków PZZD (Kraków, 2023-03-02)

#3

jestem dietetykiem i w 100% podpisuję się pod potycją

Zuzanna Rosińska (Poznań, 2023-03-02)

#7

Jestem dietetykiem i PZZD działa w moim interesie.

Weronika Kiszakiewicz (Kraków, 2023-03-02)

#14

Zgadzam się z przedstawionymi w petycji argumentami

Katarzyna Kowalcze (Warszawa , 2023-03-02)

#21

Jestem dietetykiem z wyższym wykształceniem

Sandra Marciniak (Gdynia, 2023-03-02)

#23

Zgadzam się z postulatami petycji, jestem czynnym zawodowo dietetykiem posiadającym tytuł magistra na kierunku dietetyka

Renata Gołdys (Polanica-Zdrój, 2023-03-02)

#25

Zgadzam się

Jagoda Rosochowata (Wieleń, 2023-03-02)

#32

Jestem dietetykiem i nie zgadzam się z wrzucaniem dietetyków do jednego worka z innymi zawodami, ponieważ jest między nami zbyt wiele różnic i nie da się uregulować wszystkich spraw we wspólnej ustawie.

Beata Skarżyńska (Zielonka , 2023-03-02)

#33

Nie zgadzam się z obecnymi zapisami projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zawód dietetyka podobnie jak inne zawody medyczne powinien być uregulowany odrębną ustawą.

Alicja Kulińska (Warszawa, 2023-03-02)

#61

Jestem dietetykiem klinicznym. Prowadzę działalność gospodarczą.

Elżbieta Krajczok (Rybnik, 2023-03-02)

#62

Podpisuję się ponieważ zgadzam się z opinią zarządu i członków PZDD.

Lidia Zych (Warszawa, 2023-03-02)

#63

Regulacja prawna zawodu poprawi bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów

Wiktor Burcew (Lodz, 2023-03-02)

#65

Nie zgadzam się aby zawód dietetyka był traktowany jako mniej znaczący.

Kinga Stopa (Zamość, 2023-03-02)

#66

Uważam, że obecny projekt jest mocno nie dopracowany oraz nie uwzględnia problemów związanych z określeniem zawodu dietetyka i jego wykształcenia. Wyklucza osoby z branży, które nie posiadają studiów kierunkowych (dietetyka) bez mozliwości uzupełnienia kwalifikacji. Ponadto obecny projekt ustawy zostawia wiele pytań bez odpowiedzi.

Maciej Fitał (Rzeszów, 2023-03-02)

#67

Jestem dietetykiem.

Paulina Radzymińska (Konin, 2023-03-02)

#71

Jestem dietetykiem po studiach i chcę żeby prawo regulowało mój zawód.

Joanna Bazydło (Gdańsk , 2023-03-02)

#72

Chcę nadal prowadzić poradnię dietetyczną

Ula Stankiewicz (Lublin, 2023-03-02)

#90

Będąc mgr dietetyki podpisuję niniejszą petycję jako wyraz sprzeciwu w kwestii traktowania zawodu dietetyka jako profesji drugiej kategorii w porównaniu z zawodami medycznymi, które są uregulowane oddzielną ustawą. Moją dezaprobatę budzi próba uchwalania przez rząd ustawy niechlujnej, nieprzemyślanej i w konsekwencji szkodliwej w przypadku jej wprowadzenia w obecnym kształcie. Biorąc pod uwagę powyższe uważam nie może być zgody środowiska dietetyków na aprobowanie wadliwego projektu, który świadczy o lekceważącym stosunku ustawodawcy nie tylko wobec tej grupy zawodowej, ale także wobec pacjentów.

Agnieszka Blaszyńska (Warszawa, 2023-03-02)

#92

Ustawa zadziała na niekorzyść wszystkich dietetyków.

Kasia Łożyńska (Warsaw, 2023-03-02)

#98

Wykonuję ten zawód od 14 lat plus studia 5 lat i wciąż czekam na szeroko rozumiane, zapracowane uznanie dla tej profesji medycznej.

Beata Krzywacka (Augustów, 2023-03-02)

#104

Zawód jest niedoceniany w medycynie i mało płatny.

Marlena Siarzyńska (Olsztyn , 2023-03-02)

#108

Nie zgadzam się z kretyńskimi rządowymi pomysłami

Kacper Kumon (Warszawa, 2023-03-03)

#109

Jestem dietetykiem i interesy mojej grupy zawodowej są moimi interesami, a także interesami moich pacjentów.

Paweł Pyzowski (Starachowice, 2023-03-03)

#113

W pełni się zgadzam z petycją.

Barbara Kuźmicz (Mińsk Mazowiecki, 2023-03-03)

#114

Jestem dietetykiem.

Joanna Ryś (Katowice, 2023-03-03)

#117

Jestem studentką dietetyki

Beata Osika (Tarnów , 2023-03-03)

#119

Uważam, że dietetykiem powinna być osoby po studiach bo tylko wtedy ma pełną wiedzę o ludzkim organizmie i jego fizjologii, dzięki czemu może w swojej praktyce do każdego podchodzić indywidualnie, przy układaniu diety brać pod uwagę inne schorzenia towarzyszące itp. Osoby po kursach nie mają pełnej wiedzy i kompetencji.

Renata Romanowska (Oława, 2023-03-03)

#122

Podpisuję, ponieważ jestem dietetykiem i zależy mi na uregulowaniu tego zawodu oraz zwiększenia jego znaczenia w ochornie zdrowia.

Łukasz Grzeszczuk (Gdańsk, 2023-03-03)

#125

Kursy dietetyczne są znieważeniem dla licencjata czy magistra dietetyki.

Arkadiusz Czajkowski (Olsztyn, 2023-03-03)

#127

Popieram petycję

Maciej Kwiatkowski (Kraków, 2023-03-03)

#131

Ustawa nie działa poprawie mając na celu uwzględnienie zdrowego podejścia do pacjentów i dietetyków

Konrad Springer (Wrocław, 2023-03-03)

#139

Ustawodawca podjął próbę regulacji kilkunastu zawodów medycznych, m.in. zawodu dietetyka. Stworzył, lecz twór, który łączy w jednej ustawie zawody medyczne o odmiennej specyfice, wymaganiach, jak i formach ich wykonywania. Sprowadza je tym samym do zawodów medycznych niższej rangi, pozostawiając najważniejsze regulacje ich dotyczące w niebycie. Tym samym ustawodawca nie tylko wyraża pogardę dla wszystkich tych grup zawodowych, ale również dla Polskiego społeczeństwa, które w oczach ustawodawcy nie zasługuje na świadczenia medyczne na jak najwyższym poziomie. Nie możemy się zgadzać na taką legislację i ustawy pisane "na kolanie", z fikcyjnymi konsultacjami społecznymi w tle. Odnosząc się bezpośrednio do regulacji dotyczącej dietetyków, chciałbym podkreślić, iż nie możemy się godzić na umniejszenie ich roli w leczeniu pacjentów. Dietetycy jako jedyni potrafią dzięki wiedzy interdyscyplinarnej z wielu obszarów medycyny we współpracy z lekarzami innych specjalności w szerokim stopniu wspomóc pacjentów w wielu bardzo zaawansowanych przypadkach medycznych. Zasługują jak i zresztą pozostałe objęte regulacją zawody medyczne na poszanowanie ich dorobku i wkładu jaki wnoszą w polską medycynę.

Tomasz Blaszyński (Warszawa, 2023-03-03)

#146

Podpisuje, ponieważ nie zgadzam się z nowym projektem ustawy.

Daria Szulim (Szczecin, 2023-03-03)

#152

Dietetyk może być czasem tak samo ważny jak lekarz. Od niego może zależeć zdrowie i życie pacjenta.

Wiesław Kołodziejski (Warszawa, 2023-03-03)

#153

Uważam że jest to zła ustawa

Elżbieta Kołodziejska (Warszawa, 2023-03-03)

#156

Jestem studentką dietetyki

Agnieszka Polaszewska (Czarnków , 2023-03-03)

#157

Jestem dietetykiem i mam świadomość ile złego zrobi procedowany projekt ustawy dla mojego zaowdu

Mateusz Witkowski (Oleśnica , 2023-03-03)

#158

Popieram dietetyków

Urszula Kacprzyk (Mareza, 2023-03-03)

#161

Jestem dietetykiem i chce aby mój zawód i praca były szanowane.

Marta Telesińska (Toruń, 2023-03-03)

#166

Zgadzam się

Maja Grabowska (Koszalin, 2023-03-03)

#170

Poruszane w niej kwestie są bardzo ważne dla zawodu dietetyka.

Patrycja Krusiewicz-Samson (Mińsk Mazowiecki , 2023-03-03)

#172

Uważam, że zawód dietetyka, podobnie jak inne zawody medyczne jest ważny, również pomaga w ratowaniu życiu ludzi. Uczenie się 5 lat na Uniwersytecie Medycznym, studiując szeroki zakres przedmiotów z różnych dziedzin medycznych to nie to samo co spędzenie roku w szkole policealnej. Uważam że zawód dietetyka poprzez nie regulowanie prawne to stygmatyzacja, a nie powinno tak być. Dietetycy są potrzebni, dzięki temu, że byłaby jakakolwiek regulacja prawna, może nie mielibyśmy taki wysokich wskaźników dotyczących choroby otyłościowej czy też chorób z różnych układów.

Agnieszka Pogorzelska (Białystok , 2023-03-03)

#178

Bo lekarzom potrzebne jest wsparcie mądrych dietetyków!

Tomasz Zieliński (Niemcz, 2023-03-03)

#181

Dietetyk to także ważna osoba w zespole terapeutycznym w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych. Dlatego zasługuje na osobną ustawę o zawodzie oraz na samorząd zawodowy, w wyniku czego odpowiednio wykształcone osoby zajmą się zdrowiem Polaków we współpracy z resztą zawodów medycznych.

Sabina Krzyżowska (Kraków, 2023-03-03)

#186

Jestem dietetykiem i PZZD działa w moim interesie.

Aleksandra Kowalska (Rzeszów, 2023-03-03)

#191

Jestem dietetykiem i zależy mi na moim zawodzie.

Dawid Szymański (Poznań, 2023-03-03)

#193

Podpisuję, ponieważ jestem dietetykiem i chcę mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości tego zawodu.

Karolina Wzorek (Świecie, 2023-03-03)

#195

Jestem dietetykiem, regulacja jest potrzebna, jednak w aktualnej formie może być ona szkodliwa dla dietetyków i pacjentów.

Kamil Paprotny (Czernica, 2023-03-03)

#197

Jestem dietetykiem i chce mieć prawo głosu

Aleksandra Garbień (Wrocław, 2023-03-03)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...