SKOŃCZMY Z HAŁASEM I RAJDAMI W PODGÓRZU

PETYCJA

skierowana do Rady i Prezydenta Miasta Krakowa 

dotycząca konieczności pilnego uporządkowania ruchu pojazdów w obszarze Starego Podgórza 

4000x3000.jpg

Zwracamy się do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z wnioskiem o pilne podjęcie działań mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej Starego Podgórza poprzez zaprojektowanie i wprowadzenie na nasze ulice zieleni i drzew.   

W ostatnich latach odczuwana jakość życia na obszarze Starego Podgórza uległa znacznemu pogorszeniu. Zwłaszcza w rejonie ul. Piwnej, Nadwiślańskiej, Krakusa i Placu Bohaterów Getta mieszkańcy skarżą się na niedogodności utrudniające normalne życie i funkcjonowanie. W wyniku m.in. zmiany w organizacji ruchu na ul. Nadwiślańskiej (częściowa jednokierunkowość - co należy ocenić pozytywnie) od kilku lat widzimy narastający problem ruchu tranzytowego przebiegającego przez ulicę Solną, Piwną, Nadwiślańską i Krakusa, a także Plac Bohaterów Getta (co jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym). Ruch ten nie tylko pojawia się w godzinach szczytu, kiedy kierowcy omijają światła na skrzyżowaniu ul. Na Zjeździe i Limanowskiego, ale ma miejsce właściwie przez całą dobę. Natężenie tego ruchu jest tak duże, że - poprzez hałas silników, odgłosy hamowania oraz nieuzasadnione używanie sygnałów dźwiękowych przez spieszących się kierowców - czyni niemożliwym spokojne zamieszkiwanie okolicy. 

Ruch tranzytowy utrudnia parkowanie mieszkańcom, wyjazd z posesji, jak również poruszanie się pieszo po okolicy, gdyż kierowcy przejeżdżający tranzytem nie respektują ograniczeń prędkości i wymuszają pierwszeństwo poruszając się wąskimi ulicami, przy których mieszkamy. Do tego, w godzinach szczytu nasze ulice wypełniają szczelnie samochody, przez co stają się one zakorkowanymi głównymi arteriami miasta - do czego zupełnie nie są przygotowane i nie takim celom mają przecież służyć. Wiele z ulic w naszej okolicy nie ma wygodnych chodników, przejść dla pieszych, progów zwalniających ani drzew. Nie ma też odpowiedniej szerokości, aby można było się po nich bezpiecznie poruszać rowerem. 

W godzinach wieczornych, zwłaszcza w weekendy, na naszych ulicach odbywają się nocne rajdy i przejazdy głośnych motocykli i samochodów  “sportowych” uniemożliwiając odpoczynek i spokojny sen.

Pomimo naszych licznych interwencji i zgłaszania tych sytuacji Policji, włącznie z przekazywaniem numerów tablic rejestracyjnych kierowców uprzykrzających nam życie, spotykamy się z obojętnością służb, które nie potrafią i nie chcą rozwiązać problemu nocnych rajdów. Radiowozy codziennie parkujące na pl. Bohaterów Getta zajmują się ściganiem nas - pieszych mieszkańców, nie zwracając uwagi na łamiące prawo pojazdy przejeżdżające obok, które nadużywają sygnałów dźwiękowych i przekraczają dozwoloną w tym miejscu prędkość. 

Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Środowiska (EEA) przestrzegają, powołując się na przeprowadzone w ostatnich latach badania naukowe, że hałas pochodzący z silników i wydechów pojazdów stanowi jeden z najważniejszych, obok jakości powietrza, czynników wpływających na zdrowie i komfort życia mieszkańców miast. Nadmierny hałas jest przyczyną zwiększonego ryzyka zapadania na nadciśnienie, chorobę wieńcową, cukrzycę, a także depresję i zaburzenia lękowe, jak również przyczyną złej jakości snu i bezsenności. Na wpływ hałasu najbardziej podatne okazują się dzieci. 

Dlatego wnioskujemy o zorganizowanie konsultacji społecznych z szerokim udziałem mieszkańców, urzędników i przedstawicieli wydziału ruchu drogowego Policji, a następnie zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych zmian dotyczących Starego Podgórza, które pozwolą uspokoić i częściowo wyeliminować ruch samochodowy (tranzyt, rajdy), jak również stworzą przestrzeń publiczną dorównującą swoją jakością aspiracjom miasta - zarówno w zakresie funkcji mieszkalnej, jak i turystycznej. 

Jednocześnie postulujemy, aby konsultacjom poddano pomysł: 

  • wprowadzenia zieleni na plac Bohaterów Getta i na te ulice sąsiednie, gdzie nie ma jeszcze linii drzew oddzielających chodnik od ulicy
  • adekwatnego poszerzenia strefy zamieszkania na obszar tych ulic, które faktycznie stanowią strefę zamieszkania, a nie arterie przelotowe miasta, 
  • wprowadzenia WIDOCZNEGO oznakowania poziomego,
  • likwidacji starych lamp posadowionych w ciągu chodnika i dostosowanie ich wysokości i jakości oświetlenia do potrzeb mieszkańców, 
  • wprowadzenia ograniczenia prędkości dla samochodów poruszających się ul. Na Zjeździe do 30 km/h, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmniejszy hałas generowany przez ruch samochodowy w okolicy,
  • podjęcia działań, które powinny zostać zaproponowane przez Prezydenta Miasta,  mających na celu eliminację patologicznych i niezgodnych z prawem zachowań kierowców polegających na celowe poruszaniu się głośnymi samochodami z modyfikowanymi wydechami i nocnych rajdach w ciągu naszych ulic. 

Oczekujemy szybkich i skutecznych działań ze strony władz naszego miasta. 


Komitet Protestacyjny Piwna - Nadwiślańska - Solna - Krakusa dla Mieszkańców NIE dla Tranzytu, Rajdów i Hałasu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Komitet Protestacyjny Piwna - Nadwiślańska - Solna - Krakusa dla Mieszkańców NIE dla Tranzytu, Rajdów i Hałasu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...