Poparcie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach o halę sportowo - widowiskową

Do

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Wiceministra Infrastruktury Marcina Horały

Sekretarza Stanu i Rzecznika Rządu Piotra Müllera

Panie Premierze, Panowie Ministrowie!

W imieniu całej społeczności szkolnej: rodziców uczniów szkoły, dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, przyjaciół szkoły, a przede wszystkim uczniów zwracamy się do Panów z prośbą o pomoc w urzeczywistnieniu naszych marzeń - budowy nowoczesnej sali gimnastycznej, której tak bardzo brakuje naszym uczniom. Mamy nadzieję, że dobro uczniów skłoni Panów do pochylenia się nad naszą prośbą. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika usytuowana jest w województwie pomorskim, w gminie Kartuzy. Niedawno obchodziliśmy 70 lecie powstania naszej szkoły. Malownicze otoczenie, spokój i przyjazna atmosfera panująca w placówce stwarzają dzieciom i nauczycielom bardzo dobre warunki do nauki i pracy. W naszej placówce znajdują się dobrze wyposażone sale lekcyjne, wyremontowane sale oddziałów przedszkolnych, biblioteka, świetlica, zaplecze kuchenne i nowoczesna stołówka.

Posiadamy gotowy i aktualny projekt rozbudowy budynku szkoły składający się z 3 etapów: 1 etap - budowa nowej kotłowni gazowej, 2 etap - rozbudowa budynku szkoły o nowe sale lekcyjne, 3 etap - rozbudowa budynku szkoły o halę widowiskowo - sportową. W 2021 r. zakończyła się realizacja dwóch pierwszych etapów rozbudowy szkoły, czyli budowa nowej kotłowni oraz rozbudowa budynku szkoły o nowoczesne skrzydło z salami lekcyjnymi, pracownią chemiczną, pracownią plastyczno - techniczną oraz gabinetem logopedii i gabinetem lekarskim. Posiadamy gotowy projekt rozbudowy budynku szkoły o halę sportowo - widowiskową (3 etap).

Brakuje nam dużej, nowoczesnej sali gimnastycznej. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na korytarzach szkolnych, a apele, uroczystości szkolne i inne ważne wydarzenia na małej auli, w której w komfortowych warunkach może pomieścić się jedynie mała część wszystkich uczniów szkoły.

Władze Gminy Kartuzy dbają o naszą placówkę i doposażają ją systematycznie.  Nauczyciele naszej szkoły przywiązują ogromną wagę do nauczania i wychowania dzieci, a szczególnie wychowania w duchu poszanowania wartości, kultywowania swoich korzeni, regionalizmu oraz patriotyzmu. Uczymy szacunku wobec ludzi, którzy walczyli za wolność Ojczyzny i dla niej oddali swoje życie. Przystępujemy do różnych projektów i programów. Mamy również świetnie zapowiadających sie sportowców, którzy odnoszą ogólnopolskie i europejskie sukcesy w zapasach, żeglarstwie i szachach. W szkole działa sekcja tenisa stołowego oraz prowadzone są zajęcia z koszykówki. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach jest szkołą z tradycjami i wieloma sukcesami na różnych szczeblach, w tym ogólnopolskim. W niej rozpoznaje się i doskonali talenty, rozwija zainteresowania, wspiera potrzeby każdego dziecka i zaspakaja oczekiwania rodziców.

Panie Premierze, Panowie Ministrowie, wierzymy, że nasi uczniowie już niedługo będą ćwiczyć w sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Marzenia nasze to realne cele z odroczonym terminem realizacji. Tak niewiele potrzeba, by tak wiele zdziałać dla najmłodszych, którzy wierzą, że jutro będzie lepsze. Realizacja inwestycji przewyższa możliwości inwestycyjne gminy, a jest oczekiwana przez naszą społeczność od lat. Dlatego też pomoc środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD oraz Programu Inwestycji Strategicznych stanowi jedyną możliwość dla Gminy Kartuzy i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.

Niniejszym apelujemy o przyznanie krajowego wsparcia na realizację inwestycji.

 

Z poważaniem

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach - p. Natalia Gronda

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach - p. Piotr Kloczkowski

Do wiadomości: - Pani Sylwia Leyk – radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na Powiat Kartuski - z prośbą o poparcie naszej inicjatywy.


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...