Petycja przeciwko prowadzonej polityce zarządzania, które może doprowadzić do likwidacji Oddziału Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie

                                                                                                    Konstanty Radziwiłł
                                                                                                         Minister Zdrowia
                                                                                                           ul. Miodowa 15
                                                                                                      00-952 Warszawa

Petycja przeciwko polityce zarządzania, które może doprowadzić do likwidacji Oddziału Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie

Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach rozpoczęła się kolejna cicha próba likwidacji kliniki dziecięcej Instututu Reumatologii. Z pracy odeszło 4 z 9 lekarzy. Może to być kolejna próba zamknięcia oddziału dziecięcej reumatologii. Poprzednia miała miejsce w 2015 roku, kiedy z pracy zrezygnowało 6 z 9 lekarzy.

Na oddziale dziennie przyjmowanych jest 40 dzieci z całego kraju, z poważną chorobą reumatyczną. To często jedyne miejsce, w którym mali pacjenci ze skomplikowanymi przypadkami choroby otrzymali skuteczne, specjalistyczne leczenie. Oddział prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą oraz konsultacyjną. Jako wiodący ośrodek w kraju opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie diagnostyki i terapii chorób reumatycznych dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym zdecydowanie sprzeciwiamy się redukcji liczby lekarzy, co może doprowadzić do zamknięcia Oddziału Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojego Instytutu Reumatologii w Warszawie! Pani Ministrze, jeśli w budynku Instytutu planowany jest Narodowy Instytut Geriatrii to proszę oddział dziecięcy przenieść do innego szpitala.

 

Pacjenci i rodzice pacjentów oddziału dziecięcego IR 


Janusz Bielecki (rodzic pacjentki oddziału)    Skontaktuj się z autorem petycji