Sprzeciw od decyzji o usunięciu POMNIKA PARTYZANTA w Kraśniku !

W imieniu Społeczeństwa miasta Kraśnika, zgłaszam stanowczy sprzeciw od decyzji Wojewody Lubelskiego- Przemysława Czarnka, odnośnie włączenia "pomnika partyzanta" w Kraśniku na listę obiektów propagujących komunizm (zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki" - Dz. U. z 2017 r. poz. 1389).

Jako mieszkańcy Kraśnika, wnosimy o pozostawienie tego obiektu na swoim miejscu, gdyż jest on wizytówką heroizmu wszystkich partyzantów z Ziemi Kraśnickiej w walce z hitleryzmem. Nie propaguje on ustroju totalitarnego, ale walkę z nim.

 

Witold Pętlicki

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook